Досие на общественa поръчкаИдентификационен номер: 13

Обществена поръчка с предмет: "ИНЖЕНЕРИНГ ЗА УКРЕПВАНЕ НА СВЛАЧИЩЕ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВОДОСТОК ПО УЛ.“ЦАР ИВАН АСЕН II В ГР.ТЕРВЕЛ"
Документи за изтегляне:

ime