Досие на общественa поръчкаИдентификационен номер: 12

Обществена поръчка с предмет: "ИНЖЕНЕРИНГ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛЕН УЧАСТЪК ОТ КАНАЛИЗАЦИОННАТА МРЕЖА НА ГР.ТЕРВЕЛ,ЛОКАЦИЯ ИЗВЪН ВОДЕН ЦИКЪЛ, УЧАСТЪК ПО УЛ.“ЗАХАРИ ЗОГРАФ“ И УЛ.“ОБОРИЩЕ"
Документи за изтегляне:

ime