Досие на общественa поръчкаИдентификационен номер: 11

Обществена поръчка с предмет: "Основен ремонт конструкция , отводняване и хидроизолация на покрив читалище гр.Тервел"
Документи за изтегляне:

ime