Пряко договаряне по чл. 182 от ЗОПИдентификационен номер: 1

Обществена поръчка с предмет: "Организиран транспорт за участници в дейностите за „Интегрирани мерки за подобряване на достъпа до образование и социално-икономическа интеграция на уязвими групи в Община Тервел” по обособени позиции, както следва: Обособена позиция 1 - Организиран транспорт за участници в дейностите за „Интегрирани мерки за подобряване на достъпа до образование и социално-икономическа интеграция на уязвими групи в Община Тервел” по ОПНОИР; Обособена позиция 2 - Организиран транспорт за участници в дейностите за „Интегрирани мерки за подобряване на достъпа до образование и социално-икономическа интеграция на уязвими групи в Община Тервел” по ОПРЧР."
Документи за изтегляне:

ime