Правилник за вътрешния трудов ред в Община Тервел
Правилник за вътрешния трудов ред в Община Тервел (2,675 КВ) - утвърден на 01.09.2013 год. от Кмета на Община Тервел.