Вътрешни правила за организация на административното обслужване в Община Тервел
Вътрешни правила за организация на административното обслужване в Община Тервел (204 КВ), утвърдени на 14.01.2015 год. от Секретаря на Община Тервел