Notice: Undefined index: go in /home/tervel/www/root/news.php on line 17
 ОТНОСНО РАБОТАТА С ДЕЦА НА ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ

Уважаеми родители, за всички нас е ясно, че стъпка по стъпка трябва да се върнем към нормалността в ежедневието си. От друга страна, за нас като общинско ръководство, от най- съществена важност са здравето на децата и на персонала в детските градини и детските ясли. Със своя Заповед N РД-01-270 от 19.05.2020 г., Министърът на здравеопазването Кирил Ананиев определя, че детските ясли и детските градини остават затворени до 21 май 2020 г. включително. Освен това със същата заповед министърът упълномощава Кметовете на общини да издават заповеди за прилагането на въведените противоепидемични мерки и да създават организация за работата на детските заведения на територията на общината, съобразно нейната специфика.
Във връзка с прогесиращия брой на ефективно карантинираните лица (към дата 19.05- 172 души) на територията на преобладаващата част от населените места в община Тервел и при най-голям брой в гр.Тервел, не е лесно да се вземе решение как точно да бъде организирана дейността на детските градини и детските ясли в община Тервел. Считаме за целесъобразно на този етап да се организира дейността на групи само в ДГ N1 „Детелина“ и ДГ N3 „Първи юни“ в гр. Тервел и в детските ясли. Първа стъпка към отварянето им ще бъде анкетиране на родителите за наличие на неотложна необходимост от посещение на детска градина от детето. Тъй като Кметът на общината носи отговорност за здравето на децата и персонала, считаме за необходимо родителите да декларират освен желанието си и членовете на домакинството, в което живее детето, с цел проверка от наша страна в националната база COVID-19 за наличието на контакти на детето с карантиринари лица. Вероятно едно от изискванията към родителите ще бъде по подобие на организирането на летните сборни групи от предходни години, т.е. в детската градина да се отглеждат децата на трудово заетите родители, които нямат алтернатива за отглеждане на детето от близки в домашна среда. След анализ на данните и създаване на надеждна организация за въвеждане на всички противоепидемични мерки в детските заведения, според заповедите на Министъра на здравеопазването, детските градини ще започнат да приемат деца, за което обществеността ще бъде информирана по подходящ начин.
ОБЩИНА ТЕРВЕЛ

Публикувано на 19 May 2020