Notice: Undefined index: go in /home/tervel/www/root/news.php on line 17
 ПРЕДВАРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

За социално-икономическите мерки в подкрепа на гражданите и бизнеса, които кметският екип разработва, за да ги внесе в Общинския съвет


    Въпреки, че анализът и разчетите по мерките се правят в много динамична и трудно предвидима среда, в най-общи линии и без да твърдим, че обхватът на предложенията е окончателен, можем да информираме жителите на Община Тервел за основния пакет от мерки, които разглеждаме, за да споделим в някаква степен с гражданите и бизнеса последиците от ограниченията - следствие от социалната изолация в условията на епидемия , причинена от коронавирус.
    Обективността изисква да кажем, че Общината не може да реши всички проблеми на гражданите и бизнеса , а в създалата се обстановка общинският бюджет търпи щети в две посоки:
    От една страна, преобладаващата част от мерките за дезинфекция на обществени обекти, независимо дали става дума за общински, частни или такива на държавната администрация и лечебните заведения, се изпълняват с финансов и човешки ресурс на общинска администрация Тервел. По същия начин стои въпросът и с личните предпазни средства на заетите в дейности, в които се вършат публични услуги на граждани. Към 31 март за тези дейности Общината разходва почти 10 000 лв. от собствения си бюджет. Осигуряват се или са заявени и материали за дезинфекция и предпазване и за месец април.
    От друга страна, приходите от услуги в общинския бюджет намаляха значително през втората половина на месец март, в следствие на ограниченото движение на хората извън домовете. В тази обстановка, подготвяме предложение за разглеждане в Общински съвет Тервел, което ще включва следния основен пакет от мерки:

За бизнеса:


    1.Удължаване на периода, в който местни данъци и такса смет се плащат с отстъпка от 5 % с два месеца, т.е. до 30 юни 2020 ;
    2.Опрощаване на наемите, дължими на общината от наемателите на всички търговски обекти, които са преустановили дейността си след издадена заповед на кмета , пропорционално за всеки ден от периода на действие на тази заповед;

За гражданите:


1.Осигуряване на безплатна патронажна грижа за 54 лица до края на 2020 г. по проект по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, който подготвяме в момента за внасяне по обявена на 30 март схема за кандидатстване.Крайният срок за кандидатстване на общините е 28 април;
2.Осигуряване на безплатен топъл обяд за до 170 лица от населените места на община Тервел за период от най-малко един месец по Целева програма „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация – 2020 г.“.Крайният срок за кандидатстване по програмата от страна на общината е 21.04.2020 г.;
Двете мерки изискват ресурс за реорганизация на работата на Домашния социален патронаж в Тервел и филиалите му в Коларци, Нова Камена и Зърнево.Целта на тази реорганизация е да се удвои капацитетът на социалното звено;
3.Разработване на критерии за подпомагане и подпомагане от Общинат с пакети суха храна на лица и семейства в крайна бедност;
4.Разширяване дейността на създаденото звено за закупуване на лекарства , храни и извършване на други услуги за възрастни хора, така че те да ограничат излизанията си от домовете;
    Продължаваме да търсим възможности и ефективни практики за допълнителни мерки.Ще информираме обществеността за окончателния пакет от мерки, които ще бъдат предложени на общинския съвет.Представителите на бизнеса могат да се възползват и от мерките, които държавата обяви и ще обявява за справяне с кризата.
    Апелираме към всички граждани на Община Тервел: За всички ни е трудно.Едни трябва да стоят в домовете си , а това не е приятно, особено ако се касае за малки деца и възрастни хора.Други пък се притесняват, защото са заети в лечебни заведения, търговия, услуги, общински дейности, постоянно трябва да са на работа и трудно могат да се предпазят от заразяване с вируса.Трети ще загубят работните си места или доходите им рязко ще намалеят.Това е бедствие, това е криза.Без да търсим виновни, защото такива няма. Но виновните ще сме всички ние, ако допуснем масово разпространение на заразата в общината.Просто трябва да бъдем внимателни. Да излизаме, само ако това е неотложно, да спрем временно събиранията , да се предпазваме чрез дезинфекция и ползване на лични предпазни средства, да се грижим за здравето и имунитета си. Все още гадаем за мащабите на това, което ни очаква.Гадаем всички. Единственото, с което можем да си помогнем е личната отговорност и дисциплина.

Публикувано на 02 Apr 2020