Notice: Undefined index: go in /home/tervel/www/root/news.php on line 17
 OБЩИНА ТЕРВЕЛ ПРЕДПРИЕМА СТЪПКИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ПАМЕТНИК НА АПОСТОЛА НА СВОБОДАТА В ОБЩИНСКИЯ ЦЕНТЪР


Градинката, която ще бъде място за паметника на Левски

На последното си заседание Общински съвет Тервел прие решение по внесено от Председателя на общински съвет Тервел инж.Симеон Симеонов предложение. Внесеното предложение е в унисон и с виждания на общинския съветник Костадин Станчев (ВМРО) за необходимостта в Тервел да има паметник на Левски, както и с намеренията на общинското ръководство.Около предложението се обединиха всички общински съветници. Всеобщо е мнението, че паметник на Левски трябва да има във всеки български град , „ за да знае за Левски всяко дете, което живее в България“ , както се казва във внесеното за разглеждане предложение. “Васил Левски е национален идеал за всеки български гражданин. Той е личността, чийто образ е светиня за хората, прегърнали идеята за справедлив обществен строй, в който равенството и благоденствието се дължат всекиму, тук, на българска земя, независимо от етнос , религия и възможности. Дългът ни на общественици налага да работим за възпитанието на младите хора в Община Тервел в дух на почит към героите, загинали за свободата на България, за възможността, която имаме днес – да живеем достойно и да планираме делата си по своя воля и собствено усмотрение“ - четем още в предложението за изграждане на паметник на Апостола.
След оглед на подходящи места за паметника, бе избрана зелена площ, инкорпорирана в зоната за отдих на площад „Старият дъб“. Тя се намира точно срещу стълбите, водещи към големия градски фонтан.Мястото е централно разположено, свободно от застрояване. Важно е да се отбележи и че целият район , в който е избрано мястото за паметника е в процес на обновяване: миналата година бе направена нова настилка от естествен камък на пешеходната зона на площад „Старият дъб“, предстои да бъде изпълнен проект за обновяване на пешеходната зона на площада , като финансирането ще бъде от ПРСР, по стратегията на МИГ Тервел-Крушари.През лятото на тази година пък, ще бъде обновен градския фонтан (осигурено е финансиране по Проект“Красива България“).
Община Тервел ще възложи на скулптора Борис Борисов , автор на фигурата на Кан Тервел в общинския музей, да изработи технически проект и да изпълни бюст-паметника.Около него ще има също плочник и озеленяване.Изготвена е схема за позициониране на паметника от главния архитект на общината.Проектът трябва да бъде съгласуван с Министерство на културата.Реалистично определеното време за изпълнение на паметника е през 2020 година.

Публикувано на 08 Apr 2019