Notice: Undefined index: go in /home/tervel/www/root/news.php on line 17
 УЧЕНИЦИ И ВЪЗРАСТНИ ЗА КЕСАРЯ ТЕРВЕЛ

Приключи срокът за подаване на материалите за обявения от Община Тервел конкурс на тема „Кесарят Тервел- познат и непознат“. Целта на конкурса е да мотивира участниците от община Тервел да задълбочат познанията си за един от най- забележителните средновековни български владетели- личността на Кан Тервел и неговата роля като държавник- дипломат, вещ стратег и военачалник, покровител на България, Източната Римска империя и Византия, канонизиран за светец от църквата; да се запознаят с историята на родния край от Средновековието до наши дни. Участниците са използвали средствата на изобразителните и приложни изкуства, на мерената реч, публицистичния стил и свободния текстов изказ, за да формулират своите произведения. Конкурсът се осъществява в две направления: Литературно творчество и Изобразителни и приложни изкуства.
В рамките на обявения срок в Община Тервел са постъпили общо 76 произведения, разпределени по категории както следва:
В раздел „Литературно творчество“ са представени 2 стихотворения, написани от ученик в начален курс и от наш възрастен съгражданин; 11 есета, сътворени от ученици в начален и гимназиален етап, както и от 1 възрастен участник от гр. София; 1 разказ, 1 очерк и 1 юбилеен вестник, които са колективно творчество.
В раздел „Изобразителни и приложни изкуства“ кандидатите за награди са представили:
Общо 55 рисунки, като 19 от тях са на ученици 1-4 клас от НУ „Хр. Ботев“ с. Каблешково, ОбУ „Д-р Петър Берон“ с. Коларци и от ШИПИ при ЦПЛР „Малкият принц“ гр. Тервел; 28 рисунки на ученици 5-7 клас от ОУ „Отец Паисий“ с. Безмер, ОбУ „Д-р Петър Берон“ с. Коларци и ШИПИ при ЦПЛР „Малкият принц“ гр. Тервел; 8 рисунки на ученици 8-12 клас от ОбУ „Д-р Петър Берон“ с. Коларци и ШИПИ при ЦПЛР „Малкият принц“ гр. Тервел.
2 пана от вълна са изработени от ученик в гимназиален етап и възрастен творец.
2 пластики от глина и 1 макет на Храм „Св. Вмчк Св. Георги“ гр. Тервел са изработили 3 участника от Ателието по керамика при ЦПЛР „Малкият принц“ гр. Тервел- 2 от ученици в начален етап и 1 над 19 години.
Най- трудната част за организаторите- оценяването на творбите е в процес на изпълнение. Предстои награждаването на участниците на 6 ноември, когато ще се състои и срещата- разговор с автори, посветили част от творчеството си на живота и делото на Кесаря Тервел.Авторската среща е и повод да отбележим , макар и с няколко дни по-късно, Деня на народния будител.

Акварел


Глинена плочка


Картина от вълна


Макет на храма

Публикувано на 26 Oct 2018