Notice: Undefined index: go in /home/tervel/www/root/news.php on line 17
 ВТОРО ИЗДАНИЕ НА КЛУБ „ДЕБАТИ“

В седмицата между Благовещение и Цветница се състоя втората среща на участниците в Клуб „Дебати“ към СУ“Й.Йовков“ в гр.Тервел.Мястото на срещата беше Община Тервел , а темата „Традиции или модерен живот“. Двата отбора „Верни на традицията“ и „Модернисти“ с треньори Силвия Александрова и Ваня Денева, трябваше да отговорят на въпросите:
- Как ще празнуваме и жива ли е традицията в нас?
- Влияят ли модерните времена на днешните ни празници и ще изчезнат ли традициите от живота ни?
- Задържат ли те развитието на младия човек или пазят в него родното, националното?!

Участниците в дебатите бяха избрани след селекция на базата на създадени есета по темата: „Модерните времена и традициите“. За всеки от отборите бяха поканени помощници. За отбора на Модернистите се състезава г-жа Кунка Дапкова – дългогодишен учител в СУ „Й. Йовков“ град Тервел, преподавател по френски език, работила в ЕГ Добрич, в 73-то училище в София. Обиколила Европа, Русия, САЩ, покачила се на най-високата сграда в света – в Дубай. Накратко – модерна и иновативна личност, учител и пътешественик. За отбора на Традиционалистите се състезава г-жа Стефка Костадинова – също дългогодишен учител и зам. директор на СУ „Й. Йовков“. Постиженията ѝ са нейните ученици. Работила като зам. кмет на община Тервел и зам. председател на Общински съвет Тервел. От студентските си години до днес тя не спира да радее за българските традиции.
Жури на дебатите бяха: г-жа Дияна Илиева – зам. кмет на община Тервел, г-жа Ивонка Райчева – дългогодишен учител по история и философия в СУ „Й. Йовков“, сега пенсионер и г-н Атанас Недялков – директор на СУ „Йордан Йовков“.
Гости на дебатите бяха г-жа Севдалина Колева – директор на Дирекция образование и младежки дейности в община Тервел и г-жа Виолета Димитрова – директор на ЦПЛР „Малкият принц“. Публиката бе активна част от дебатите. Учениците от 9 клас имаха за ментор г-жа Калина Илиева , а г-жа Румяна Станкова бе ментор на публиката от 10 клас.
Организатор и водещ на дебата бе г-жа Росица Стратиева – преподавател по литература в СУ „Йордан Йовков“ и ръководител на клуб в ЦПЛР „Малкият принц“.Г-жа Стратиева и Г-жа Александрова издадоха и нарочен брой на училищния вестник „Млад журналист“, в който са поместени откъси от есетата на участниците в дебатите.
И така , след първото издание на Клуб ‚Дебати“ с тема „Любовта“, стартира второто, на тема „Традиции или модерен живот“. Дебатът бе организиран в пет кръга, с разписан и обявен предварително регламент. Темите в петте кръга бяха: “За и против обичаи и традиции, свързани с празничния календар на българите“, „За и против традициите в нашето училище и в образователната система“, „За и против книгите, учебниците, тетрадките, дневниците в училище“, „За и против изявите на учениците като възможности за изграждане на личността, развитие на таланта,мотивация за учене и професионално ориентиране“. В петия кръг учениците трябваше да демонстрират артистичните си възможности, за да изразят нагледно вижданията си по темата „За традициите или модерността побеждава“.
Двата отбора демонстрираха задълбочена подготовка.Традиционалистите представиха много на брой и исторически коректни факти за обичаи и традиции с акцент върху добруджанския бит, изнесоха нови и неизвестни до момента акценти от историята на собственото си училище, илюстрирани с богат снимков материал.Участниците и треньорът им бяха облечени в еднакви добруджански носии.Модернистите заложиха на провокативни тези, увлякоха в интересни разсъждения, дадоха примери от реалния живот.Помощниците на двата отбора „подсилиха“ участниците, представяйки свои разсъждения и примери в подкрепа на тезите.Гостите, в лицето на Севдалина Колева и Виолета Димитрова, също разсъждаваха в подкрепа на определени твърдения, акцентирайки на приложенията им на тервелска почва.
Журито присъди равен брой точки на двата отбора.Мотивите на „съдиите“ представи г-жа Дияна Илиева.Тя провокира младите дебатьори с въпрос, а отговорът който те дадоха показа,че традициите и модерността се допълват и надграждат.Журито оцени с еднаква оценка представянето на двата отбора именно затова – защото на изключителното представяне на „Традиционалистите“ се противопостави трудната задача на „Модерницитите“ да опонират „против“ неща, които са в сърцата на всички млади тервелчани – любовта към родното, към българското, към сантимента , извиращ от гените и кръвта.
Предпочитанията на публиката към представянето на отборите и отделни участници бяха съобщени от г-жа Калина Илиева.
И накрая – обобщението: Чудесно представяне на млади хора, които се учат да формират позиция, да ползват факти и примери, за да бъдат убедителни. Много умение да увлечеш младите хора за определена кауза от страна на треньорите г-жа Силвия Александрова и г-жа Ваня Денева и помощниците г-жа Стефка Костадинова и г-жа Кунка Дапкова, умело подбрана тема и перфектна координация между отборите от страна на г-жа Росица Стратиева. Добро начало и поле за бъдеща работа.А тя, както обобщи и г-жа Дияна Илиева предстои и има една цел – да се приучат младите хора да изразяват ясно позиции по значими за обществото теми, да говорят пред аудитория без притеснение, да бъдат себе си. За да бъдат успешни в която и сфера да работят, в която и да е точка на света да изградят живота си в бъдеще.


Публикувано на 02 Apr 2018