Notice: Undefined index: go in /home/tervel/www/root/news.php on line 17
 ОДОБРЕН ПРОЕКТ НА ОБЩИНА ТЕРВЕЛ ОТ ПУДООС

На свое заседание, проведено на 11 декември 2017 г. ПУДООС одобри проект на Община Тервел за рехабилитация и изграждане на контролно-измервателни шахти на транзитния водопровод, който преминава по ул.“Хан Аспарух“ в гр.Тервел.
Този водопровод представлява приоритет за гр.Тервел, тъй като осигурява връзки със седемнадесет улици в града.В същото време се намира в онази половина от Тервел, в която няма интервенции по вече изпълнения проект за водния цикъл.Такива не бяха и възможни, тъй като по ул.“Хан Аспарух“ канализацията е в изправност, а по времето, в което Община Тервел кандидатства и реализира проекта за воден цикъл инвестициите във водопровод бяха възможни само за улици, в които се инвестира в канализация.
Общината взе решение за кандидатстване след изключително тежката зима на 2017 година, когато поради екстремно ниските температури възникваха ежедневни аварии по водопровода. Същевременно, липсата на съоръжения за зониране на града, доведоха до ситуация, която по своите характеристики съвпадна с понятието „воден режим“ , т.е. ежедневно прекъсване на водоподаването на голям брой абонати, с цел осигуряване на възможности за работа по авариралите участъци.
Контролно-измервателни шахти , които ще се изградят по проекта ще позволят по - бързо и лесно откриване на скрити аварии и спиране на водата само в авариралата зона.Възможността за разделяне на града на зони за водоподаване ще доведе до намаляване на загубите от вода на оператора ВиК АД гр.Добрич.
Дължината на основното трасе е 1989 м.Сградните водопроводни отклонения са 49.Сред тях има и такива, които захранват многофамилни жилищни сгради или имоти с предназначение за производство и търговия.
Общата прогнозна стойност на инвестицията е до 471 686,84 лв. с ДДС.Проектът е разделен на три подобекта.Единият от тях включва рехабилитация на водопровода, който преминава под площад „Старият дъб“.Общината вече има готовност да изпълни и ремонта на площадното пространство.За площад „Старият дъб“ са изготвени технически проекти.Той е разделен на пешеходна зона и зона за отдих.Ремонтът на пешеходната зона ще бъде финансиран от Община Тервел, а този на зоната за отдих от МИГ Тервел-Крушари чрез проект по ПРСР 2014-2020.
Проектът е резултат от доброто сътрудничество между Община Тервел , „Вик Добрич“ АД , народния представител Йордан Йорданов и областния управител Красимир Кирилов.Съдействието на водното дружество в процеса на проектиране и кандидатсване бе решаващо за качеството на проекта.Проблемът с лошото състояние на водопровода бе поставен от общинското ръководство на вниманието на народния представител Йордан Йорданов и областния управител Красимир Кирилов.

Публикувано на 20 Dec 2017