Notice: Undefined index: go in /home/tervel/www/root/news.php on line 17
 ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ:ИЗПЪЛНЕНА Е 40 ПРОЦЕНТА ОТ КАПИТАЛОВАТА ПРОГРАМА НА ОБЩИНА ТЕРВЕЛ ЗА ГОДИНАТА

До края на месец ноември Община Тервел ще изпълнява своята годишна капиталова програма.Тази година тя е на обща стойност 3 014 х.лв. и включва целева субсидия за капиталови разходи от министерство на финансите, средства от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“,средства от Проект“Красива България“, средства от Фонд“Социална закрила“ и собствени бюджетни средства на Община Тервел – за основни и текущи ремонти.

Вътрешен ремонт на читалището в гр.Тервел

Довършване на клуб в кв.Север

Нова алея и паркинг в гробищен парк в гр. Тервел

Обреден дом на джамията в Тервел

Текущ ремонт на обслужваща улица в градски парк

Традиционно през първите летни месеци изпълнението е в по-малки обеми, тъй като в този период се възлагат обществените поръчки за избор на изпълнители.През месеците август-ноември се извършват основните обеми от възложените работи - строителство и доставки.През тази година Община Тервел обяви седем обществени поръчки за строителни работи.Четири от тях са възложени на общо четирима различни изпълнители, останалите три са в процес на подаване на оферти. Възложени са доставки на професионално кухненско оборудване.Какво се върши по различните обекти?
Приключи ремонтът на покривната конструкция на кметството в с.Орляк.Завършен е и ремонтът на покрива на кметството в с.Божан.Изпълнен е вътрешен ремонт (освежаване) на всички помещения в сградата на старческия дом.Работи се по устройване на помещения за клубове на пенсионера в с.Безмер и в с.Коларци.Изпълняват се довършителни работи на новоизграждащ се клуб в кв.“Север“ на гр.Тервел.Строи се дом на покойника към джамията в гр.Тервел, изгражда се нова църква в с.Нова Камена.Работи се по реконструкция на покривната конструкция на читалището в Тервел и по вътрешния му ремонт, съфинансиран от проект „Красива България“.Организират се строителните площадки за зала за тържества в кметството в с.Каблешково, лекарски кабинет в с.Честименско и покрив на кметството в с.Зърнево.
В сферата на пътното строителство също има завършени обекти и такива в процес на работа.Направена е нова обслужваща алея и паркинг в гробищния парк на гр.Тервел, преасфалтирани са обслужваща улица за достъп до градския парк и участъци от улици с нарушена настилка в гр.Тервел.Възстановена е проходимост на участъци от улици в селата Безмер и Честименско.Започна работа по изграждане на нова канализация за участъци от улици „Оборище“ и „Захари Зограф“ – извън воден цикъл.Предстои откриване на строителна площадка за укрепване на свлачище и възстановяване на водосток и тротоар по ул.“Цар Иван Асен II“ в гр.Тервел. Предстои да се организира ремонт на автоспирки в Орляк, Полковник Савово и Попгруево.Без да се разходват капиталови средства бе съборена опасна недовършена общинска сграда в с.Попгруево.
Средства от капиталовата програма са вложени за проектиране на нов обреден дом в гробищния парк на Тервел и за проект за обновяване на градския музей.Финансиране за тези обекти все още не е осигурено.
Доставени са 9 бр.мултимедийни проектори за детските заведения в общината.Възложена е доставка на професионално неупотребявано кухненско оборудване на домашния патронаж в гр.Тервел и на две картофобелачки за центровете за социални услуги в селата Коларци и Нова Камена.
Най-голямата инвестиция през тази година е за довършване на строителството и за доставка на оборудване на пречиствателната станция в гр.Тервел.Проектът се изпълнява по ОПОС 2014-2020.Към края на м.юли са завършени всички строителни работи и започна поетапна доставка на оборудването.Договорен е кредит от ФЛАГ за оборотни средства.
Община Тервел очаква одобрение на проекти по Програма за развитие на селските райони. В тях са включени инвестиции за водопроводи и асфалтиране на улици в селата Зърнево , Нова Камена и Безмер и за асфалтиране на няколко улици в гр.Тервел.Поради продължаващ вече година процес на оценка на проектите във Фонд „Земеделие‘ все още не са сключени договори с общините, които имат одобрени проекти.Също със забавяне се движат дейностите и за работата на МИГ.Все още не е дадено разрешение от земеделското министерство за внасяне на проекти към одобрената стратегия на МИГ-овете в страната, сред които е и МИГ Тервел-Крушари.

Публикувано на 15 Aug 2017