Notice: Undefined index: go in /home/tervel/www/root/news.php on line 17
 ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ ПРОЕКТИ НА ДГ „ДЕТЕЛИНА“ ГРАД ТЕРВЕЛ

“You & I”- Ти и Аз... Ние сме различни- говорим различни езици, имаме различна културна идентичност, но това не ни пречи да общуваме и се забавляваме заедно.
“You & I” е един от многото eTwinning проекти, по които работи и тази година ДГ 1 „Детелина“ град Тервел. Проектът има за цел да подпомогне себеизразяването на децата чрез средствата на изкуството във всичките му форми. Съобразен изцяло с възрастовите им особености , той им даде възможност да покажат своите индивидуални качества, да се научат да ценят и толерират различията между хората, да се стремят да изтъкват своята индивидуалност. Наши партньори по проекта бяха децата от ДГ „Звънче“ гр. Шумен и деца от град Они, Грузия. Въпреки че говорят на различни езици, децата много се забавляваха в проведените онлайн срещи. Пяха заедно, разказваха за себе си, представиха български и грузински танц. Изработихме общо лого на проекта - рисунка на българско момиче в народна носия и грузинско момче, държащи в ръце знамената на своите страни. Нашите деца запознаха своите приятели от Грузия с красивата българска природа, с народните ни празници и обичаи, с националната ни кухня. Грузинските ни приятели разказаха за героичното минало на своя народ. Играхме онлайн игри и се забавлявахме. Много интересно за децата беше едновременното онлайн рисуване, с рисунките от което изготвихме говоряща книга.
Проведохме множество анкети с децата за това кой какъв мечтае да стане, кой какви приятели иска да има. С помощта на IT технологиите във виртуалното пространство се събраха деца от две държави и дори от два континента.
В края на проекта установихме, че всеки е уникален, различен и точно това ни прави по- интересни и забавни, прави ни по-добри. Общият продукт от нашата работа - Говоряща книга-ще ни напомня винаги, че децата говорят един език- езика на приятелството.


„Аз обичам България“ е друг проект по който работим. Пратньори са деца от 16 детски градини и училища в България. Основна цел е да се научат подрастващите да обичат родината, да познават историческото ни минало, да са съпричастни към настоящето и отговорни за бъдещето на страната ни, да насърчи у децата любов към четенето и комуникацията на български език. Всяко дете представи себе си чрез ведоклип, в който разказа за себе си и обясни защо обича България. Всички партньори по проекта предложиха свои рисунки за лого. С гордост може да заявим, че нашето предложение получи най- много гласове и стана Лого на проекта.
Участниците трябваше да подготвят по няколко странички за известна историческа личност в България. Ние, естествено, писахме за хан Тервел. Готовите страници изпращаха на наш адрес, и когато всичко бе готово ги подредихме и подвързахме в книга „Минало незабравимо“, която изработихме с много старание и любов. Книгата изпратихме на нашите партньори от 137 СУ „Ангел Кънчев“ гр. София, те на следващите партньори, и така докато обиколи цялата страна. Очакваме книгата за се завърне при нас, където и ще бъде съхранявана.
„Най-най-най“ или с други думи „Стена на славата“ е другата дейност по проекта. Трябваше да издирим и да поставим на обща Padlet стена снимки и постижения на достойни българи. Ние писахме за почетния гражданин на Тервел Мариян Колев и за нашият знаменит цигулар Васко Василев.
Поровихме се в книгите и издирихме Легендата за Голямата чешма в с Поп Груево, която Росен разказа във виртуалното пространство.
И ако някога в Тервел се построи голям плувен басейн или летище, ще знаете, че някое от нашите деца е станал президент на България- това е следващата стъпка по проекта- анкета „Ако бях президент“.
Изготвихме два филма : „Тервел - град в сърцето на Добруджа“ и филм, в който децата, като опитни екскурзоводи разказваха на партньорите ни за нашия град. Интересни и забавни бяха и онлайн игрите с партньорите - „Великите Българи“, „Народни будители“, „Градове и области“ ,Kahoot и др.
В онлайн срещи с нашите приятели се забавлявахме, задавайки и отгатвайки гатанки.
Проведохме викторина за България, като предварително се разделихме на отбори, а отговорите маркирахме с QR кодове. Въпреки, че нашите деца са най- малките участници в проекта, показахме завидни знания и умения.
В една от задачите нарисувахме портрет на Кирил и Методий, като в същото време трябваше да познаем чии портрети са нарисували нашите партньори.
Много интересна за нас беше картата на мечтите, които всяко дете попълни - как вижда себе си след 20 години. Интересното е, че от тях ще станат прочути лекари и учители, смели полицаи и пожарникари, всички ще помагат на своите родители и старите хора, ще имат големи къщи и лъскави автомобили. А „ За да я има България и след 1000 години“ трябва „да сме добри“ и „да пазим природата“ , „много да учим и да знаем всичко“ , „да четем книги“ , „да знаем и спазваме обичаите и традициите“, „да пеем народни песни и играем ръченица“ , „да помним нашата история“- така отговориха децата на въпроса „Какви качества трябва да притежаваме, ние българите, за да продължим да съществуваме като нация?“. В края на проекта, посредством анкета към учителите, децата и техните родители, установихме, че по време на работа са се обогатили знанията на децата за родината и нейната история, повишили са се уменията за работа с различти IT инструменти, общуването между партньорите стана все по-свободно, подобри се работата в екип.
Наред с това работим и по eTwinning проектите „Color week“, „Чиста природа- щастливи деца“ и „Враг голям съм на боклука“.
Приключваме учебната година с чувство на гордост, че за децата от нашата детска градина няма недостижими цели и непосилни задачи. Те растат със самочувствието на знаещи и можещи, на равностойни eTwinning партньори,част от голямото европейско семейство.


Публикувано на 26 Jun 2017