Notice: Undefined index: go in /home/tervel/www/root/news.php on line 17
 Прессъобщение

На 28 април в Районен съд – Тервел се проведе „Ден на отворените врати“. Съдът беше посетен от ученици от СУ “Йордан Йовков“ – гр. Тервел, a по време на посещението си, децата имаха възможност да се запознаят с работата на съдебната институция отблизо. Те научиха повече и за работата на служителите и магистратите, както и за информационните канали на Съда, от които биха могли да получават информация за минали и предстоящи дела и събития.По време на посещението си, учениците присъстваха и на специално подготвена лекция на тема “Мястото, ролята и устройството на съдебната власт в Р.България“, проведена от председателя на РС – Тервел, съдия Ганчо Драганов. След края на лекцията, той отговори и на въпросите на децата, свързани с неговата професионална практика и функционирането на органите на съдебната власт.Накрая на срещата, учениците и тяхната преподавателка – г-жа Пролетина Добрева, споделиха удовлетворението си от проведената среща и създалата се дискусия и заявиха готовността си да посетят институцията отново.

Публикувано на 05 May 2017