Notice: Undefined index: go in /home/tervel/www/root/news.php on line 17
 ОБЩИНСКИ ВЕСТИ УЧИЛИЩЕТО В КОЛАРЦИ ВЕЧЕ ЩЕ Е ОБЕДИНЕНО

За неизкушените от темата „образование“ вероятно всички реформи в тази сфера звучат доста объркващо.И всъщност са объркващи.Изменена е в цялост нормативната уредба – един нов закон за предучилищното и училищното образование и десетки наредби, които често съдържат противоречащи си текстове.Въпреки цялата тази неразбория, месеци преди закона да влезе в сила, националното сдружение на общините алармира, че общините са оставени сами да се справят с темата „обединени училища“.Пълната незаинтересованост на институциите продължи до последния момент. Началото на тази година беше крайният срок, в който общинските съвети трябваше да вземат решения за преобразуване на основните си училища.Този срок е важен, тъй като новите преобразувани училища, за да бъдат такива през предстоящата учебна година, трябва да подадат документи за участие в държавен план прием до края на април.И така, макар и трудно, след продължителни дебати, в които преобладаваше мнението , че в Община Тервел не трябва да има обединени училища, за да не се наруши статуквото, общинският съвет на Община Тервел одобри предложението на администрацията основното училище в с.Коларци да стане обединено.Общината подаде документи в Министерство на образованието и получи одобрение.Без каквито и да е трудности, с добре обмислено предложение.Какво е то и какво ще се промени за училището в Коларци и за останалите училища в общината ?

Съгласно предложението на Община Тервел, училището в с.Коларци вече ще обучава ученици до 10 клас, вместо до 8-ми клас, както до сега.Учениците, които се запишат да учат там ще придобият професия и ще завършат 10-ти клас с диплома за професионална квалификация и със средно образование (първа степен).Ако желаят, ще могат да продължат обучението си до 12-клас в друго училище- напр. в Община Тервел такива училища са ПГТО „Дочо Михайлов“ и СУ „Й.Йовков“.Професията, която ще се изучава в с.Коларци ще бъде „Работник в производството на кулинарни изделия в заведения за хранене и развлечения”.Изборът на тази професия бе направен от Община Тервел и училищното ръководство при съобразяване с обстоятелството, че Центърът за социални услуги в с.Коларци има изградена и оборудвана кухня-майка и там учениците ще могат да имат своята учебна практика.Допълнително и не по-маловажно обстоятелство е фактът, че професията е търсена от работодателите.В Община Тервел най-големият работодател е самата Община. В нея и в звената й работят десетки кухни и кухни-майки – в патронажи, центрове за социални услуги, детски градини, училища.Допълнително предимство при тази професия е близостта на с.Коларци до туристическата дестинация, която представлява северното Черноморие.

Какво ще се случи с останалите основни училища в общината, които остават основни , без да се преобразуват в обединени? Те ще имат ученици от първи до седми клас, т.е. ще обучават по-малък брой ученици.Ще трябва да оптимизират персонала си и да се справят с по-малък бюджет, съответстващ на по-малкия брой ученици.Това е така, защото от настоящата учебна година основно образование се придобива след завършен седми клас.През учебната 2016/2017-та два випуска завършват основно образование – последен по стария ред набор 2002, който завършва основното си образование след завършен осми клас и първи по новия ред – набор 2003, който завършва основното си образование в седми клас.

РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ТЕРВЕЛ


се проведе на 27 април т.г.Разгледани бяха различни въпроси – всички по предложение на Кмета на Община Тервел. По – значимите от темите бяха свързани с:

  • Отчет за 2016 г. на“ Медицински център-Тервел“ ЕООД – традиционно темата за работата на медицинския център се посреща с диаметрално противоположни нагласи.Преобладаващата част от общинските съветници са положително настроени към усилията на общинското ръководство и тези на управителя на Медицинския център Д-р Катя Ганова и нейния екип от лекари и медицински специалисти да осигуряват пълноценно медицинско обслужване на гражданите в Община Тервел.Седем от съветниците ( всички от МК „За нов Тервел) отправят критики към лечебното заведение и неговия мениджмънт и смятат , че управителят му трябва да подобри финансовите показатели на центъра, както и че Общината трябва да отделя по-малко средства за дофинансирането му.Изказвания в този ред на мисли направи общинският съветник Исмет Абил (ДПС, част от МК“За нов Тервел).На отправените упреци към медицински център Тервел отговори ресорния зам.кмет Дияна Илиева.Тя поясни, че Общинското ръководство не приема тенденцията, която налагат част от общинските съветници, а именно всички неуредици в здравеопазването в страната да се приписват на медицинския център в Тервел и по този начин да се вменява вина и внушение за несправяне с работата на управителя на центъра и на общинското ръководство.Припомнено бе, че медицинският център в Тервел е създаден като работещо звено, което остави в историята агонизиращата, затрупана с дългове и изпразнена от пациенти и лекари общинска болница и даде нов живот на малкото работещи звена в тази болница-лаборатория и физиотерапия.Чрез общински проект бе обновена сградата, концентрираха се всички лекарски кабинети в един корпус, осигуриха се отопление и добри условия за всички пациенти – както при лекарите специалисти в центъра, така и при личните лекари.Прегледите се извършват с ново медицинско оборудване и не на последно място от доказани в област Добрич лекари-специалисти по всички основни специалности.Подчертано бе, че към момента центърът предлага прегледи и услуги от кардиолог, невролог, ендокринолог,гинеколог, лекар УНГ,психиатър.Добре работи сектор физиотерапия, в който лекар е тервелчанката д-р Павлина Бахлова.В центъра има и хирург – д-р Вълчанов (също тервелчанин).Клиничната лаборатория също разполага с лекар консултант и работи с много широка гама изследвания, като по-специфичните от тях се изпълняват от варненската болница „Света Марина“, като при това за пациентите не се налага да пътуват до Варна.Допълнително, линейката на центъра се ползва за прегледи на групи от възрастни хора по селата.Превозват се лекари и апаратура. Работи се и чрез групово извозване на пациенти от селата до медицинския център.Този процес се координира с кметовете на населените места.В момента медицинският център изпълнява дейности в обхвата на т.нар.трудова медицина за служителите на Община Тервел.200 души от общинска администрация и звена към нея преминават на щателен преглед с ехограф на вътрешни органи, прави им се кардиограма с разчитане и им се измерва кръвно налягане.Ежедневно през тази процедура преминават по 5 общински служители.

  • Оптимизиране на мрежата от детски градини в Община Тервел: тази тема също предизвика продължителни дебати.Предложението на общината бе детската градина в с.Жегларци да стане филиал на ДГ „Здравец“ гр.Тервел.По този начин двете детски заведения ще имат един директор, а хрененето на децата ще става от кухнята-майка в ЦДГ „Здравец“.Ще се спестят управленски разходи и такива за заплати на помощен персонал и режийни разходи в ДГ“Детелина“ с.Жегларци.Мотивите за това предложение произтичат от това, че децата в ДГ“Здравец“ в гр.Тервел намаляха през последните години и това налага да се осигури допълнителна натовареност на персонала на детското заведение, като се оптимизират разходите за дейността като цяло.Друга част от предложението за оптимизиране касае Обединените детски градини с административен център с.Божан.Предложено бе да се промени административния център на обединението и такъв да стане детската градина в с.Коларци, която към момента има най-голям брой деца и материална база, позволяваща в нея да има две вместо една детска група (както е до момента).Оптимизирането предвижда и 4-те деца , които представляват целия списъчен състав на детската градина в с.Балик за 2017/2018 учебна година да бъдат извозвани до детската градина в съседното село Коларци, като при това се ползва съществуващата линия, обслужваща извозването на учениците от с.Балик до средищното училище в с.Коларци.Допълнително благоприятстващо тази промяна обстоятелство е ,че в с.Коларци работи център за социални услуги и там се подготвя храна за детската градина в селото.Предложението бе прието с гласовете на 11 общински съветници от присъствали 21.

  • Общинският съвет прие и план за действие на Община Тервел за 2017 г. за изпълнение на интеграционните политики за граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация.В плана се очертават традиционни за общината дейности – работа за подготовка за кандидатстване за ЦСУ в с.Безмер, реализиране на одобрен проект по ОП НОИР за децата в училищата по селата,работа по проекти за заетост и социални услуги – одобрени по ОП РЧР и такива, за които е направено кандидатстване и предстои още работа по подготовка и реализиране.Акцентира се и на богатия календар на спортни и младежки дейности, които се реализират от Община Тервел, МКБППМН , учебните и детските заведения.


ОПРЕДЕЛЯНЕ НА МЕРИ И ПАСИЩА ЗА ОБЩО И ИНДИВИДУАЛНО ПОЛЗВАНЕ


Общинският съвет даде съгласие за предоставяне на мери и пасища от общинския поземлен фонд за индивидуално ползване под наем без търг или конкурс на собственици и индивидуални ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни регистрирани в системата на БАБХ.Всички имоти, които подлежат на такъв тип отдаване са описани в приложение към предложението до общински съвет и могат да бъдат намерени на електронната страница на Община Тервел, в раздела „Общински съвет“, предстоящи материали (или решения).Срокът за ползване под наем на мери и пасища от собственици на животновъдни обекти е пет години, а наемната цена се определя от независим оценител.

Публикувано на 03 May 2017