Notice: Undefined index: go in /home/tervel/www/root/news.php on line 17
 ОБЩИНА ТЕРВЕЛ С ОДОБРЕН ПРОЕКТ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ХРАНИ”

  И тази зима нуждаещите се от подпомагане в ежедневието от Община Тервел ще получават безплатен топъл обяд през всеки работен ден в периода от ноември т.г. до април на следващата година. Община Тервел, чрез своите специализирани звена за социални услуги, ще приготвя ежедневно, всеки работен ден от месеца топъл обяд за общо 100 души , които се нуждаят от подкрепа в ежедневието - възрастни и деца от различни населени места. Лицата ще получават допълнителна подкрепа под формата на консултиране и съдействие за възможността да ползват социални и публични услуги, предоставяни от Община Тервел, нейните звена и партньори. Конкретните потребители на услугата от гр.Тервел и селата в Общината ще бъдат определяни след предоставяне на информация от Дирекция „Социално подпомагане“ гр.Тервел за съответствието на желаещите да бъдат подпомагани с топъл обяд или идентифицирани от общината лица с правилата за допустимост на целевите групи по Операция „Осигуряване на топъл обяд“. Общината ще доставя хранителни продукти за приготвяне на обяда от доставчици, на които по законосъобразен начин е възложена доставка на хранителни продукти и ще извършва кулинарната обработка на продуктите в кухненските блокове. Сготвената храна ще се пакетира и разнася на потребителите на услугата със специализирани транспортни средства на общината. Потребителите ще бъдат посещавани от специалисти от Община Тервел, които ще им предоставят съпътстващи услуги – консултиране и съдействие.  Финансирането е по одобрен общински проект по Оперативна програма „Храни”.

  Освен безплатната за нуждаещите се услуга „топъл обяд”, Община Тервел предлага услугата „Домашен патронаж” , който има три филиала – в гр.Тервел и в селата Коларци и Нова Камена.Обхванати са повече от 240 възрастни хора, които заплащат месечна такса от 40 лева.Общината дофинансира приготвянето и разноса на храната.Допълнително, двата филиала в селата Коларци и Нова Камена, приготвят храна и за детските и учебните заведения в районите си.

ЗАПОЧВА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТА ЗА ДОСТЪПНА СРЕДА НА ОБЩИНСКИЯ МУЗЕЙ


  На седми октомври този месец бяха подписани договорите с изпълнителите на строителните дейности и строителния надзор за обекта „Достъпна среда на музейна сграда в гр.Тервел”. Изпълнението се финансира от Проект „Красива България” и се съфинансира от бюджета на Община Тервел.Първите дейности бяха свързани с оразмеряване за изработка на вертикалната панорамна платформа, която ще свързва вътрешния двор на музея с всеки един от трите етажа.Работата продължава с реконструкция на санитарни възли, които трябва да бъдат пригодени за хора с увреждания, с изграждане на пътека за достъп до вертикалната платформа и с поставяне на степер за преодоляване на вътрешно стълбище между централното фоайе на сградата и първата спирка на вертикалната платформа.Проектът трябва да приключи в края на 2016 г.

  Междувременно, Община Тервел подготвя следващия си проект за музея – този, чрез който ще бъде направен основен ремонт на сградата.Целта е помещенията да станат по-комфортни, да се преодолеят течовете от покрива и в крайна сметка музеят да надгради работата с деца и млади хора, за която вече е недостатъчна сградата на общинския детски комплекс.Помещенията в комплекса са малко и не могат да поберат всички школи и състави, които работят там.В голямата музейна сграда, съгласно разработваният от общината проект ще намерят място както музейни експозиции, така и тематични работилници за деца.Достъпната среда е първата и безспорно необходима стъпка в процеса за връщане към живот на тервелския музей.

Публикувано на 11 Oct 2016