Notice: Undefined index: go in /home/tervel/www/root/news.php on line 17
 ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ:КАКВО ПОДГОТВЯ ОБЩИНА ТЕРВЕЛ ЗА НОВАТА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

Община Тервел вече има значителен опит в създаването и реализирането на проекти по Програма за развитие на селските райони. В края на 2015-та година приключиха, а след това бяха отчетени и одобрени и последните общински проекти, както и стратегията за местно развитие на Местната инициативна група.Двата финансови инструмента - програмата и стратегията на МИГ, дадоха възможност на общинското ръководство и на бизнеса да направят инвестиции, с които да започнат нови дейности или да разширят съществуващите.Създадоха се няколко нови публични и частни услуги, разкрити бяха нови работни места.
Паралелно с приключването на проектите и стратегията по старата ПРСР, започна подготовката за новата програма.Тя е основен инструмент за финансиране на всички инфраструктурни проекти на общината, а стратегията за местно развитие е ключов инструмент за подкрепа на земеделците и бизнеса.В този планов период Програмата, а така също и инвестициите на общината са ориентирани към населените места, в които живеят по-голям брой хора.За по-малките села, в които населението е предимно от възрастни хора се предлагат решения за ежедневно предоставяне на социални услуги.
Какви проекти подготвя Община Тервел за предстоящия прием при първото отваряне на програмата през тази година ?

ПЪТИЩА


Подготвен е технически проект за рехабилитация на пътната настилка на пътя Жегларци-Бенковски. Този път е с дължина 5,00 км. и свързва Община Тервел с Община Добричка.Допълнително, пътният участък осигурява връзка с третокласен път, който свързва Община Тервел с Област Шумен.Освен инвестициите в пътната настилка, които са наложителни, проектът предвижда създаване на подземна инфраструктура, в която да се поместят кабелни съоръжения за широколентов интернет.Пътят е с много добри комуникационни характеристики и се ползва ежедневно за превоз на работници, пътници и товари между двете общини.В селата Жегларци и Бенковски има малки производства,като напр. мандрата в с.Жегларци.Проектът е подготвен за съгласуване с контролни органи и изготвяне на доклад за съответствие. Последната фаза преди кандидатстването е издаването на разрешение за строеж.


След дни пък ще се отворят офертите на дружества, които желаят да проектират рехабилитацията на пътя Безмер-Гуслар-Граница с област Силистра.През миналия програмен период Община Тервел възстанови участъка Тервел-Безмер с дължина 5,8 км. Проектът сега обхваща два участъка с обща дължина от 7,97 км.В случай, че проектът бъде одобрен за финансиране, жителите на Община Тервел ще имат по-пряк достъп до второкласния път Добрич-Силистра през Карапелит.За този път също се предвижда рехабилитация на асфалтовата настилка, осигуряване на подземна инфраструктура за кабелни трасета за пренос на данни и възстановяване на пътните принадлежности.

УЛИЦИСлед като през предходния планов период бяха реализирани общо 4 проекта за основен ремонт на улици в Тервел и селата Зърнево, Жегларци, Нова Камена и Коларци, сега Общината подготвя проекти за още 7 улици в селата и 7 в общинския център.Вече са готови техническите проекти за основен ремонт на 3,2 км. улична мрежа в с.Зърнево, 2,75 км. в с.Безмер, 1 км. в с.Нова Камена и по една улица в селата Честименско и Жегларци.При селата Безмер и Нова Камена проектите са за главните улици.По отношение на гр.Тервел ще се ползват подготвени през предходните години проекти , за които не е имало възможност за кандидатстване.Такива готови проекти има за улиците (или участъци от тях) Иван Асен II, Стефан Караджа, Гео Милев, Иван Вазов, Раковски, Люлин, Пирин, Тимок.Паралелно с основния ремонт на уличното платно, Общината ще се подготви да кандидатства и за доставка на камери за видеонаблюдение, които да се разположат да определени места по улиците.


ПЛОЩИ ЗА ШИРОКО ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕТук изборът спря на дълго отлагания основен ремонт на пешеходните зони в центъра на Тервел. Условно центърът на Тервел, който има впечатляващата площ от почти 30 000 кв.м., при това с не особено големи зелени площи в посоченото количество - бе разделен на три нива. Първото ниво е пешеходната зона, която започва от читалището и завършва със Старият дъб. Второто ниво е това с двата фонтана, а третото - пешеходната зона, която започва от сградата на горското стопанство и свършва до паркинга след паметника на Хан Тервел.Изготвя се технически проект за ниво 1 и ниво 3. Центърът на Тервел е построен в този си вид в началото на 80-те години. На места вече има пропадания на плочника и на канализационните шахти, някои плочи са начупени, а клоцовете са се деформирали. Това нарушава естетичния вид на иначе хубавия и зелен център.Целта на общинското ръководство е да подмени изцяло плочниците, като преди това се постигне плътност на земната основа, която да не позволява пропадания.Техническото задание изисква да бъдат предложени проектни решения, които да гарантират влагане на дебели и с висока износоусточивост паважни елементи. Специално внимание е отделено за изисквания към строителите, така че да се гарантира безопасността на вековното дърво "Старият дъб". За целта в проектантския екип е включен еколог.От проектантите се изисква да предложат ефектно осветление за паметника на Хан Тервел и ново оформление за плочника пред "Стария съвет", както и видеонаблюдение.

Друга проектна разработка на общината цели да се разшири поддържаната част на градския парк в Тервел като се обособят допълнителни зони за отдих и спорт . Сега паркът е с добре поддържани централни алеи, около които са поставени уреди за игра на деца, спорт и почивка, но в празничните и почивни дни поддържаната част на парка се оказва тясна за всички желаещи да отдъхват сред зеленината на "гората".Предвижда се да се почистят и върнат към състоянието си от преди няколко десетилетия още две зони на парка - около мостчето и двора на ЦДГ 3 и в пространството срещу казиното.

Подготвен е и проект за монтиране на съоръжения за игра и спорт в парк, разположен зад новата читалищна сграда в с.Зърнево.Друга разработка е за парка на с.Безмер.

ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНФРАСТРУКТУРА


При училищата се цели да се преодолее един от дисбалансите, които се проявяват през последните години - липсата на средства за текуща поддръжка на физкултурните салони в селата доведе до невъзможността те да се бъдат ползвани. Решението от преди десетилетия за отопление на салоните с инсталация с чугунени радиатори, захранвана от основното котелно стопанство на сградите се оказва неудачно в годините на недостиг на средства. Спирането на отоплението на салоните е довело до напуквания на тръбната инсталация и отоплителните тела, а много скоро след това са похабени подовите настилки и мазилките.Дограмите са много стари -метални и дървени, покривите на салоните имат течове. Така с течение на годините децата по селата са лишени от възможност да спортуват в студените месеци. За да се промени това, Община Тервел подготви проекти за основен ремонт на физкултурните салони на четири основни училища - в селата Коларци (средищно училище), Нова Камена (средищно училище), Безмер и Зърнево. Включени са както мерки за енергийна ефективност , така и строителни дейности за основен ремонт и обновяване.Отоплението ще бъде локално.Изготвят се проекти и за реконструкция на три външни спортни площадки - в СОУ "Йордан Йовков" в гр.Тервел и в училищата в селата Коларци и Нова Камена.

Общината подготвя за кандидатстване и технически проекти за обновяване и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в две детски градини - в селата Орляк и Безмер. Тези две села са с най-голям брой деца. Сградите на детските градини са идентични. Предвижда се основен ремонт на постройките и дворното пространство, вкл. и оформяне на нови детски площадки в дворовете


ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ОБЕКТИ НА КУЛТУРАТА


Подготвя се проект за общинския музей.Целта е сградата да се реновира, обзавеждането да се обнови, а експозициите да се представят по атрактивен достъпен начин. Обмисля се обособяване на зала с оборудване за интерактивни занимания за деца и ученици.Техническият проект трябва да разреши и проблемите с течовете, които се дължат на това, че покривът е плосък и има вътрешно отводняване.Липсата на достъпна среда и добре устроени санитарни възли също е обект на бъдещата инвестиция. Помислено е за разширяване на фондохранилището на музея. В краткосрочен план е предвидено обогатяване на музейния фонд с артефакти от предстоящите разкопки на късноантичната крепост Палматис в с.Оногур.Експозиционната площ ще се организира в две основни зони: за постоянни и за гостуващи експозиции.Предвидено е да има външно и вътрешно видеонаблюдение.


Друг обект в сферата на културата, за който се подготвя кандидатстване е читалището в Тервел. Сградата има тринадесет помещения, които се ползват като репетиционни зали, библиотека , гримьорни, офиси, складове. За всички тях, както и за неизползваемия сутерен под фоайето на залата се предвижда да бъде извършен вътрешен ремонт - подови настилки, ремонт на стени и тавани.Обект на ремонтни дейности ще бъдат:Сутерен под фоайе - за ползването му за клубни дейности;Танцова зала и съблекални;Репетиционни зали;Библиотека;Помещения за счетоводство и офиси;Гримьорни;Помещения за складове и санитарни възли;Котелно помещение.Предвижда се да се поставят износоустойчиви и подходящи за влажно почистване подови настилки за помещенията.Не се изключва настилка от ламинат с технически характеристики, позволяващи надеждна експлоатация в помещения с голямо натоварване (напр. Репетиционна зала за танци);За складовите и санитарните помещения се предвиждат керамични подови покрития - теракота, гранитогрес;Трябва да се премахнат горимите дървени обшивки по стени , а при нужда - да се заменят с обшивки от гипскартон по стени; Предвиждат се нови окачени (ажурни или плътни) тавани; Ще се направи нова екстериорна тактилна настилка за пространството под входната козерка и по външните стълбища.
Доставки на обзавеждане са предвидени и за читалища в селата.

СОЦИАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА


През изтеклия програмен период – 2007-2013-та Община Тервел изгради три центъра за социални услуги – в селата Нова Камена, Коларци и Попгруево.В първите два работят и кухни за приготвяне на топла храна за деца, ученици и възрастни хора.Всеки от центровете обслужва по няколко населени места.Центровете бяха финансирани от ПРСР 2007-2013 чрез стратегията на МИГ. През 2016-та година отделихме средства за обзавеждане на кухня-майка в с.Зърнево. Тя ще осигурява храна и за местното училище.Подготовката за новия програмен период включва подготовка на няколко инвестиции в социалната инфраструктура. Основната от тях е за изграждане, обзавеждане и оборудване на център за социални услуги в с.Безмер.С този проект Общината ще мултиплицира и надгради опита си в изграждане на социални звена чрез преустройство на еднотипни сгради на бивши селски здравни служби. Сградата в с.Безмер е сходна на тези в Коларци и Нова Камена.Разликата е в това, че тази сграда има сутерен по цялата си площ и е с 25 кв.м. по-голяма от тези в Коларци и Нова Камена.Намеренията на общинското ръководство са да преустрои сградата посредством внедряване на мерки за енергийна ефективност,да бъде устроен кухненски блок със складови помещения, да се направят медицински и лекарски кабинет с чакалня и да се обособят помещения за дневен център.Инвестицията включва също благоустрояване на дворното пространство и закупуване на транспортно средство за разнос на храна.Капацитетът на кухненският блок е разчетен така, че да се приготвя ежедневно храна за детската градина и училището в селото, както и за възрастни хора , живеещи в селата Безмер и Мали Извор.
Домашният социален патронаж в Тервел се помещава в сутерена на сградата на общинската администрация.През последните няколко години неговият капацитет се увеличава двукратно - прибавят се потребители от околните най-близки до Тервел села, започва работа сезонна или целогодишна трапезария.Кухненското оборудване е амортизирано, складовите площи и хладилните съоръжения започват да не достигат.Инсталациите, стенните и подови покрития също се нуждаят от ремонт.По тази причина е възложено проектиране за разширяване и преоборудване на социалното звено.
Подготвя се и малък проект за подобряване на условията на работа на дома за стари хора - за това социално заведение са предвидени локална пречиствателна станция и уреди за рехабилитация и възстановителни процедури на възрастните хора.

СГРАДИ ЗА ОБЩИНСКИ УСЛУГИ И АДМИНИСТРАТИВНИ НУЖДИДве са сградите за общински административни нужди , за които се подготвят работни проекти - т.нар. "Старият съвет" в Тервел и кметството в с.Орляк.Старият съвет е сграда, строена в средата на двадесети век. Това е една от най-стилните големи сгради в Тервел.Има сутерен по цялата площ на сградата, два етажа с кабинети и малки зали, стълбища с витражни прозорци. Има достъп до газопреносната мрежа на града.Техническият проект задава проектни решения за въвеждане на мерки за енергийна ефективност и основен ремонт на сградата.Акцентира се на запазване на архитектурни елементи, които са характерни за Стария съвет - каменни обшивки, арки, прозорци със сводове, стълбища с ажурни парапети.Предвижда се ползването на сградата за характерни за общината дейности и функции - звена за комунални дейности, за публични и социални услуги.
С. Орляк е най-голямото село в Община Тервел.Сградата на кметството е двуетажна, със сутерен. За нея се предвижда основен ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност, вкл. и изграждане на отоплителна инсталация с локален източник, ползващ твърдо гориво (пелети).

СПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА


За предстоящата си работа по Програма за развитие на селските райони Община Тервел подготвя проект за основен ремонт на стадиона в Тервел и благоустрояване на откритото игрище в с.Безмер.За стадиона в Тервел, който се ползва за тренировките на лекоатлетическия клуб "Атлетик" и работата на школите и отборите към футболен клуб "Септември 98" са предвидени строителни работи за: Изграждане на ажурна ограда около цялото съоръжение, монтиране на плътни портали в местата за достъп;Осигуряване на достъпна среда за хора с увреждания;Оформяне на места за паркиране на служебен превоз;Основен ремонт на лекоатлетическа писта, с интервенция на основата, настилката, разчертаване и оформяне на терена около пистата;Основен ремонт, преустройство и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сградата, вертикална планировка (пътеки, стълби и подходи) , обзавеждане на сградата;основен ремонт на съществуващия сектор с 200 места за зрители в северната част;Изграждане на сектор с 200 места за зрители в южната част;Изграждане на две игрища за баскетбол, волейбол и мини футбол в дъгите на основното игрище – с покритие от изкуствена настилка;Доставка на спортно оборудване и обзавеждане за външната част на съоръженията и за сградата.
За откритото игрище в с.Безмер са предвидени: Осигуряване на достъпна среда за хора с увреждания;Обновяване на тротоарната алея за достъп;Възстановяване на места за зрители – 160 бр.;Доставка и монтаж на спортно оборудване за игрището;Ремонт на сградата.

СТРАТЕГИЯ ЗА МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА МИГ


Стратегията за местно развитие на МИГ Тервел- Крушари е инструмент, който вече доказа ефективността си малките земеделски стопанства и бизнеса на територията на двете общини.Далеч във времето назад останаха годините, когато местната инициативна група бе създадена от активни хора от двете общини, за да може да бъде осигурен финансов ресурс за малки фирми, земеделци и нискобюджетни общински проекти за по-малките села.Първоначалното типично за българския народ недоверие отстъпи място на интерес след реализиране на първите частни проекти в МИГ-а.През тази година се подготви и консултира с общността проекта на новата стратегия. Интересът е подчертано висок. По всичко личи, че конкуренцията сред местния бизнес ще бъде голяма.Новата стратегия включва пет мерки (подмерки) - три за бизнеса и земеделците и две за публичния сектор. Подмярка 4.1. Инвестиции във физически активи и подмярка 4.2.Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти;Подмярка 6.4. Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности; подмярка 7.2.Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура и подмерка 7.6.Проучвания и инвестиции, свързани с възстановяване и подобряване на културното и природното наследство.Общият ресурс за стратегията е 2 950 000 лв., като по-голямата част от него органите на МИГ определят за проекти на бизнеса и земеделците.

Публикувано на 13 Apr 2016