Notice: Undefined index: go in /home/tervel/www/root/news.php on line 17
 ПРОФЕСИЯТА НА ЗДРАВНИТЕ РАБОТНИЦИ ПРЕЗ ПОГЛЕДА НА ДЕЦАТА

Професионалният празник на здравните работници в Тервел тази година мина под знака на слънчевите детски усмивки и жарещото топло априлско слънце. „Медицински център Тервел“ ЕООД бе домакин на детски празник, посветен на 7 април. На него присъстваха д-р Цонев, както и целия медицински екип и друг персонал на заведението, така и общопрактикуващите лекари от града д-р Паскова, д-р Гочев, д-р Вълов и д-р Димитрова, стоматологът Иван Стамболиев, пациенти и представители на общинска администрация. Организатори на събитието бяха трите детски заведения и медицинските лица в детските градини и училищата на територията на общината – общо 12 на брой. Целта на празника бе под формата на игра децата да научат повече за хигиената, здравето, здравословното хранене и за това, какво се случва в една болница. Малчуганите, чрез директното общуване с лекарите по време на изпълняването на общи игри и задачи, за да преодолеят страховете си от манипулации и белите престилки, че медицинските работници са техни приятели.Както се полага на празник, присъстващите медицински лица получиха поздрав за професионалния си празник от Заместник-кмета на Община Тервел Дияна Илиева. Последваха няколко ситуационни игри, в които главна роля имаха децата, а медицинските сестри и лекарите бяха техни помощници. Най-големите възпитаници на ЦДГ „Здравец“ имаха за задача да подберат измежду най-различни предмети онези, които са част от медицинската екипировка- тампони с памук, марли, прах за рани, лекарска слушалка, спринцовка и др., които бяха оценявани от сестрите Мехмед, Мехмедова, Алексиева и д-р Вълов. Малчуганите от ЦДГ „Детелина“ предизвикаха д-р Стамболиев, сестрите Ненова и Петкова в играта Лакомата меца. Петгодишните деца от ЦДГ „Първи юни“, разпределени в два отбора, с наставници сестра Вълова и медицински специалист Грудева. Двата екипа получиха обаждане на тел. 112 и по два отделно зададени маршрута трябваше да открият дете с фрактура на едната ръка. Пристигнали почти едновременно, двете сестри заедно обездвижиха ръчичката и с помощта на приятелчетата му го отведоха в най-близкото болнично заведение. Игрите бяха съпътствани от стихчета за здравето, изпълнени от Иван и Пламена, танци и песни от всички детски градини, гатанки от сестра Мехмедова. А д-р Паскова, д-р Вълов и д-р Стамболиев показаха на малките си приятели, че прегледът на болно гърло, прослушването с лекарската слушалка и миенето на зъбките по два пъти на ден всъщност не е толкова неприятна работа, а само ще им помогне да не се разболяват и да растат здрави. Ролята на водещ в днешния празник бе поверено на фелдшер Кобурова-Петкова, а подготовката на игрите с децата – на учителките Пенева и Ковачева от ЦДГ „Детелина“, Великова от ЦДГ „Здравец“ и Велиева от ЦДГ „Първи юни“. Накрая всички участници получиха лакомства от Община Тервел.
Днешният празник е част от програмата за превенция на детското здраве, която Община Тервел изпълнява вече повече от 7 години. Възпитателната и образователната работата с подрастващите от най- ранна възраст в областта на здравословния начин на живот, личната хигиена, спортуването, здравословното хранене е предпоставка за изграждане на навици и позитивно отношение към тях.Публикувано на 08 Apr 2016