Notice: Undefined index: go in /home/tervel/www/root/news.php on line 17
 Ден на отворените врати в Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните

В рамките на ваканционна програма „Наше лято“ се проведе информационна кампания на МКБППМН при Община Тервел „Ден на отворените врати“. Домакин на мероприятието беше ОДК „Малкият принц“. На 22.07.2015 г. деца на възраст от 8 до 15-години бяха дошли да се запознаят с някои от членовете на Местната комисия, както и да разберат от тях самите какви са целите и същността на дейността ѝ. В началото секретарят на МКБППМН Дамянка Иванова обясни на присъстващите какво е противообществена проява, кои са малолетни, непълнолетни, с кои институции си сътрудничи Местната комисия, откъде се получават преписки и как се образуват възпитателните дела.
След това юристът на Комисията г-жа Марийка Попова обясни на децата какви възпитателни мерки могат да се налагат на малолетните и непълнолетните за извършените противообществени прояви- според тежестта на деянието и мотивите на извършването му. С тях тя проведе и анкета, чрез която да актуализира знанията на децата относно употребата на тютюневи изделия, алкохол, психотропни вещества, по отношение на ранните бракове, наемането на работа на непълнолетни лица, защита от експлоатация и правото на религиозно вероизповедание.

Секретарят на МКБППМН Дамянка Иванова отново взе думата, за да насочи вниманието на децата към информационните материали- брошури, флаери, които МК разпространява, а други- и издава. Последваха арт-дейности: изготвяне на поздравително пликче с картичка, надписване с послание към приятел или роднина по различни поводи. Накрая с помощта на обществените възпитатели Пенка Стратиева и Стоянка Маркова всички деца научиха как сами да си направят игра Микадо от обикновени клечки за зъби и да играят по двама- трима или повече деца.
В Деня на отворените врати децата си тръгнаха по-информирани за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните и с нови идеи за оползотворяване на свободното време с приятни занимания.


Публикувано на 23 Jul 2015