Notice: Undefined index: go in /home/tervel/www/root/news.php on line 17
 ЕДИН УРОК ЗА ЖИВОТА

Напоследък много се говори за образование- за учебни програми, за агресията в училище, има или няма авторитет учителят, правата и задълженията на учениците… Както се казва, от футбол, политика и образование всеки разбира.
Едно обаче се признава от всички. Съвременното училище, за съжаление, е твърде далече от практиката. Учебното съдържание до такава степен е задръстено от теоретизиране, че не остава време учителите да научат децата на умения, които са най-потребни за тях. Същевременно, сухата материя страшно много изнервя и отблъсква учениците от ученето.
Не е така на уроците, които Севдалина Колева Деветакова- експерт от РЗИ гр. Добрич, преподава. Това са уроци за живота. Те са лишени от всякаква претенциозност, но са достъпни, разбираеми и много полезни за всички ученици, които ги посещават.

На 17.06.2015 г. г-жа Колева отново гостува на МКБППМН при Община Тервел. Под нейното вещо ръководство в хотел „Алгара“ се проведе интерактивно обучение на тема „Избирам да съм независим“. Поводът за провеждането му е отбелязването на Международния ден за борба с трафика на наркотици (26 юни). Тези, които имаха късмета да посетят семинара, да прекарат три часа в приятна обстановка и да научат нещо ново, бяха 20 ученици от 9 и 10 клас на СОУ „Йордан Йовков“ и ПГТО „Дочо Михайлов“.
Всяка стъпка в семинара е предвидена така, че на участниците да им е интересно. Дали се запознаваш, дали мислиш по поставена задача, дали се раздвижваш в колективна игра- навсякъде проличава толерантното отношение към другия. От смешното към сериозното и обратно- редят се ситуации, които сами се запечатват в съзнанието на младежите. Темата е актуална, интригуваща. Примерите са от практиката на здравната инспекция или от житейските истории на някои млади добруджанци. Непринуденото държане на ментора вдъхва доверие на учениците, които разбират защо не бива да прибягват до употреба на ПАВ. Участниците са освободени от предразсъдъци и могат да изкажат всички свои мисли и подозрения. Юношите получават убедителен отговор.
За всички е ясно, че едно обучение със специалист не е достатъчно да мотивира младите хора в посока превенция на употребата на наркотични вещества. Но отговорността за възпитанието на младото поколение е обща. И родителите, и училището, и институциите, и гражданското общество у нас трябва да откликват на потребностите на младежите от общуване по наболели проблеми и дискусия за бъдещето им. Никой не бива да мисли, че този или онзи проблем не го засяга лично. Може би не сега, не днес, но утре… А твоите деца… Или внуци…
МКБППМН при Община Тервел през тази календарна година проведе редица инициативи, които дават отражение в живота на децата по отношение на информираността и ранната превенция на употребата на ПАВ. Най-напред разпространи анкета сред учениците от 5 до 12 клас от общината, обобщи и публикува направения анализ (в сайта на Община Тервел). Резултатите от него категорично сочат, че имаме основание за притеснение. След това през м. март проведе обучение на медицински сестри, педагози, социални работници по проблема за диагностициране на лица, употребяващи ПАВ, техники за скрининг и насочване към лечение. Също така се проведе групова консултация- с деца, извършили противообществени прояви с психолог.
Усилията на общинската администрация ще продължат да са насочени приоритетно към младите хора, които са и надеждите, и бъдещето на Община Тервел.

Публикувано на 30 Jun 2015