Notice: Undefined index: go in /home/tervel/www/root/news.php on line 17
 ЗА ОБЩИНСКИТЕ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ПРЕЗ 2014 ГОДИНА

Община Тервел е доставчик на няколко вида социални услуги : домашен социален патронаж, социална трапезария, дом за стари хора, обгрижване на болни чрез лични асистенти и дневни центрове за социални услуги. Социалната сфера е една от общинските дейности, в която се отчита ясно изразена ежегодна тенденция за увеличаване както на обхвата на услугите, така и на потребителите.Преди 10 години единствената социална услуга в Общината бе домашния патронаж с капацитет за 50 души.През 2006 капацитетът му нарасна до 100 души, а през 2010 – стигна до 120. През 2006 година стартира първият проект за социални асистенти. През 2009 година започнахме работа по проекта за социална трапезария.През 2011 година отвори врати домът за стари хора, а в края на 2014 г. – първият център за социални услуги в с.Коларци.
През 2014 г. топла храна от домашния патронаж са получавали 122 души от Тервел и 7 околни села.Месечната потребителска такса е 40 лв. Потребителите получават ежедневно супа, основно ястие и десерт , като всеки петък се осигуряват по две основни ястия и супа. Един ден от седмицата е безмесен. През 2014 г. за кухнята на патронажа бе закупен нов планетарен миксер, което позволи да се разнообрази менюто по отношение на десертите.
От социалната трапезария през миналата година се възползваха 150 души от Тервел и четири села.Ползвателите на трапезарията са пенсионери с минимални пенсии – 44 души, самотноживеещи лица – 15, лица с ниски доходи – 22, възрастни с увреждания – 31 души, деца , в т.ч. и деца с увреждания – 38.
През 2014г. по проект“Подкрепа за достоен живот“, схема „Алтернативи“ на ОП“РЧР“ са работили 40 лични асистента , обгрижващи 40 потребители в гр.Тервел и селата от общината. В зависимост от индивидуалният план, разработен за всеки един потребител, работният ден на личните асистенти е варирал от пет, шест, седем и осем часа. Това е социална услуга в общността, която се характеризира с голямо търсене от живущите в община Тервел. С всяка изминала година отчитаме все по-висок брой потребители, нуждаещи се от подкрепа в ежедневието.
Домът за стари хора работи с пълния си капацитет от 25 души през цялата година. Центърът за социални услуги в с.Коларци бе подготвен за работа до края на декември 2014 г. и сега осигурява храна за ученици и деца от детската градина . Организиран е прием на документи за възрастни хора и хора с увреждания от Коларци и съседните му села.
В края на лятото специализираната за социални услуги и заетост дирекция в Община Тервел стартира набирателна банка за облекла, постелъчно бельо /втора употреба/ в помощ на многодетни, социално слаби семейства и лица, хора с увреждания. Първият голям дарител на банката бе Областният Съвет на Българския Червен кръст, след което се включиха общественичките на пенсионерски клуб номер 1 в гр.Тервел, служители на общинска администрация, дирекция“Бюро по труда“гр.Тервел. Очакваме това да направят и всички желаещи жители на общината с големи сърца, приели милосърдието и дарителството като съпътстваща част от живота си. Посредством банката вече са подпомогнати над 210 лица, включително бебета от 0 до12 месеца, деца от 1 до 16 год., девойки, юноши, жени, мъже .
Инвестициите в общинските социални услуги през 2014 г. възлизат на 210 000 лв., като преобладаващата част от тази сума представляват евросредства , разходвани за изграждането на центъра в с.Коларци. Общината е вложила и собствени средства за нов автомобил за разнос на храна и за ново кухненско оборудване.
През 2015 г. ще се инвестират още 390 000 лв. европейски средства – за общо три нови автомобила за разнос на храна и за изграждане на центрове за социални услуги в Нова Камена и Поп Груево.Ще се инвестират и 25 000 лв. собствени средства (при възможност ще се кандидатства по ПРСР) за обновяване на кухненско оборудване за патронажа в Тервел – планирано е да се закупят конвектомати и нова печка.

Публикувано на 24 Jan 2015