Notice: Undefined index: go in /home/tervel/www/root/news.php on line 17
 ОДОБРЕНИ СА ПОСЛЕДНИТЕ ПЕТ ПРОЕКТА НА ОБЩИНАТА ПО ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

Те са малки по стойност в сравнение с останалите инфраструктурни проекти, но дейностите, които предвиждат са от полза на хора от различни населени места . Общата стойност на петте проекта е 393 000 лв. с ДДС.
Единият от петте малки проекта цели да превърне свободните помещения в сгарадата на кметството в с.Поп Груево да се превърне в център за социални услуги. Чрез преустройство на сградата и обособяване на отделни входове се обособяват разливна за топла храна и трапезария, помещение за дневен център, както и лекарски кабинет с манипулационна , чакалня и санитарен възел за нуждите на лекарската практика в селото. Освен строителство , проектът включва и доставка на хладиник и плотове за разливната, както и на компютри, маси, бюра и столове за дневния център.Общината съфинансира проекта в частта му за медицинския кабинет.
Вторият одобрен проект предвижда изграждане на център за социални услуги в с.Нова Камена. Целта на това начинание да се осигури ежедневно топла храна за възрастните хора в селата Нова Камена, Кладенци, Градница и Главанци и Каблеково, както и да се предоставят нови кабинети за местния личен лекар и стоматолог.Оформя се и помещение за дневен център. Строителните работи се извършват в сградата на бившата здравна служба на с.Нова Камена. Проектът е одобрен , след като приключи строителството на друг подобен общински проект - този за изграждане на ценъра за социални услуги в с.Коларци. Сега целта на общинското ръководство ще бъде да организира доставката на втората част от кухненското обзавеждане за Коларци и да организира работата в него. Задачата за с.Коларци трябва да приключи до края на 2014 г., така както е предвидено в стратегията за социални услуги на Общината. През 2015 г. ще отворят врати и центровете в Поп Груево и Нова Камена - обстоятелство , което също е предвидено в стратегическия документ.
Третият проект включва доставка на два автомобила за разнос на храна - нещо крайно необходимо с оглед на предстоящото разширяване на тази социална дейност.
Четвъртият проект цели да реши един отлаган много години проблем - похабеното текстилно оформление на сцената на тервелското читалище. След като залата и фоайето бяха ремонтирани през 2013 г., още по-ясно се очерта необходимостта от нови сценични завеси.Стойността на този малък, но не маловажен проект е 8300 лв. без ДДС.
Последният проект е насочен към най-малките жители на общината. В зелени площи в селата Каблешково, Орляк, Коларци и в парк "Триъгълника" в Тервел ще се поставят съоръжени за игра на деца, а в изброените села също и пейки и кошчета.През тази година такива съоръжения бяха поставени в градския парк на Тервел, а също и в с.Жегларци.
С изброените 5 проекта приключва работата на Община Тервел по подготовка, кандидатстване и договаряне на проекти за период 2007-2013 година. Сега предстои начинанията да се изведат до успешен край, като паралелно с това се подготвят проекти за следващия планов период.

Публикувано на 11 Jul 2014