Notice: Undefined index: go in /home/tervel/www/root/news.php on line 17
 Информация за фирми и лица, които се интересуват от инвестиции в дърводелството


Всички, които проявяват интерес към инвестиране в дърводелски цех, могат да се обърнат към ръководството на затвора Белене. На територията на затвора има гатер-банцинг и дърводелски цех, който е оборудван с подходящите машини за дърводелска дейност. Работната ръка на осъдените от лишаване на свобода е по-евтина, но добре квалифицирана.Сградата и машините са в добро състояние, но от близо 5 години цехът не функционира.Офертата към бизнеса е отправена от Сунай Ремзи Мехмед, председател на затворническия колектив при затвора Белене. В свое писмо до областния управител гр. Добрич от 25.04.2014 год. господин Мехмед аргументира становището на колектива на лишените от свобода към затвора Белене за необходимостта от трудова заетост на затворниците с цел превъзпитание и успешно интегриране в обществото. Отварянето на дърводелския цех към затвора Белене ще допринесе за постигане и на друга благородна цел- подпомагане, както на лишените от свобода, така и на близките им.
Повече информация по офертата на Сунай Ремзи Мехмед- председател на затворническия колектив при затвора Белене, можете да получите от ръководството на затвора Белене.

Публикувано на 10 May 2014