Notice: Undefined index: go in /home/tervel/www/root/news.php on line 17
 ОЩЕ ДВА ОДОБРЕНИ ОБЩИНСКИ ПРОЕКТИ В МИГ "ТЕРВЕЛ-КРУШАРИ"

Те са по мярка 321 на Стратегията и са адресирани към разширяване на социалните услуги в Общината. Община Тервел кандидатства в МИГ с общо три проекта, като първият от тях бе одобрен в края на юни. След като вече всички проекти са одобрени, ще започне работа по обществените поръчки, чрез които ще се изберат изпълнителите на строителството и доставките по проекта.

Първият от двата новоодобрени проекта е на обща стойност 140 000 лв. без ДДС .От тях 125 000 лв. без ДДС се осигуряват по Стратегията на МИГ, а други 15 000 лв. ще се осигурят от Община Тервел. Проектът включва строителство на стойност 125 х.лв. без ДДС , доставка на кухненско оборудване за 14 х.лв. и строителен надзор. Целта на проекта е да се преустрои пустеещата двуетажна сграда на бившата селска здравна служба в с.Коларци и в нея да се изгради филиал на домашния патронаж, дневен център за възрастни и лекарски кабинети - за стоматолог и за личен лекар. Освен домашен патронаж, в кухнята - майка , която ще се обзаведе по проекта , ще се приготв топла храна и за ползващите услугата "социална трапезария". Новата придобивка, която ще стане факт чрез този проект ще бъде от полза за хората в селата Коларци, Ангеларий, Сърнец, Балик и Оногур. В тези села досега не са се предлагали социални услуги за възрастни хора, по причина на това, че те са отдалечени от общинския център и транспортирането на храна за тях е твърде разходоемко.

Вторият проект е насочен към действащия дом за стари хора в с.Полк.Савово. Той е на стойност 25 500 лв. без ДДС. Чрез него ще се устрои разсадник към Дома за стари хора в с.Полк.Савово. За целта свободно дворно място срещу дома ще бъде оградено, ще се доставят и монтират беседка за почивка и сглобяемо помещение за инвентар. Ще се закупят мотофреа и мотокултиватор. В разсадника ще се произвежда разсад за озеленяване на общински зелени площи, а възрастните хора ще могат да почиват и общуват на открито , извън дома.

Публикувано на 12 Jul 2013