Notice: Undefined index: go in /home/tervel/www/root/news.php on line 17
 ПОДГОТВИТЕЛНИ И СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ ПО ВЕЧЕ ОДОБРЕНИТЕ ОБЩИНСКИ ПРОЕКТИ

Снимка - Рехабилитация на пътя за с. Нова Камена

Работи се по рехабилитацията на трите пътни участъка, финансирани по Програма за развитие на селските райони. Извършват се локални ремонти, полага се изравнителен пласт на асфалта. Изчаква се становище от Държавен Фонд „Земеделие”, за да бъде открита строителната площадка за изграждане на читалището в с.Зърнево, обновяване на зоната за публика в читалището в Тервел и изграждане на нов участък от главния водопровод в с.Каблешково – също обекти, финансирани по Програмата за развитие на селските райони.През месец ноември ще бъдат обявени последните две процедури за изпълнение на този проект – за доставка на нов микробус за дома за стари хора и за доставка на театрални столове за зрителната зала на читалището в Тервел.

Извършват се подготвителните работи по проекта за воден цикъл на гр.Тервел, финансиран по Оперативна Програма ‘Околна среда”. Обявена е процедура за избор на изпълнител, който трябва да изгради новите участъци канализация, водопровод, колекторите към пречиствателната станция и помпената станция за канални води. Офертите на кандидатите ще бъдат отворени на 14 септември т.г. Обявена е процедура и за изпълнител на инженеринг за разширение и реконструкция на пречиствателната станция в Тервел. Офертите на кандидатите ще бъдат отворени ан 5 октомври т.г.Обвена е процедура за избор на изпълнител на строителен надзор за водопроводната и канализационната мрежа. Процедурата по оценка на офертите ще започне на 17 септември. Оценката на подадени оферти в процедура за избор на регистриран одитор за разходите по проекта ще започне на 25 септември. До края на м.октомври трябв да бъде обявена последната , свързана с изпълнението на строителството обществена поръчка по проекта за водния цикъл – тази за избор на строителен надзор за инженеринг на пречиствателната станция.В Комисията за земеделски земи в Министерство на земеделието и храните е внесена преписка за утвърждаване на трасето на двата колектора към пречиствателната станция.

На 29 август в Министерство на икономиката и енергетиката Общината ще внесе спецификации за изпълнение на проекта , който ще се финансира от Фонд „Козлодуй” – саниране на читалището в Тервел.

Също на 29 август в Министерство на регионалното развитие ще бъдат внесени допълнителни документи , изискани в хода на оценката на проекта за преустройване на болничната сграда в медицински център.Очаква се оценката на проекта да приключи в края на м.септември.

Публикувано на 27 Aug 2012