Notice: Undefined index: go in /home/tervel/www/root/news.php on line 17
 ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КАПИТАЛОВАТА ПРОГРАМА НА ОБЩИНАТА

Горещите и сухи летни месеци са времето, което се използва за строителни работи. Тази година температурите са по-високи от нормалните и се налага ограничаване на обема и видовете работи, за които от технологична гледна точка не е правилно да се извършват при температури над 35 градуса – например полагане на асфалт. Хората също не могат да работят в най-горещите обедни часове.

Капиталовата програма на общината се финансира със средства от републиканския и местния бюджет. Обектите, които се ремонтират през 2012 г.са определени с решение на общинския съвет в началото на годината. За възникналите нужди от спешни и неотложни ремонтни дейности, които не са били предвидени в началото на годината са извършени или предстоят да се извършат с ново решение на общинския съвет промени в поименния списък на капиталовите разходи.

Най- съществените обекти, по които се работи през летните месеци са следните:

Направен бе основен ремонт на покрива на сградата,която помещава училището и детската градина в с.Каблешково. Покривът е скатен, с дървена конструкция.Подменена беше цялата конструкция, включително и керемидите. В момента се извършва аналогичен ремонт на покрива на сградата, която помещава кметството и детската градина в с.Честименско. Работи се по подмяна на пропадналия покрив на читалищната сграда в с.Орляк.Текат довършителни работи по преустройство и обновяване на клуба на пенсионера в с.Нова Камена.Работи се по подмяна на покривната изолация в ЦДГ в с.Безмер, както и за направа на локална отоплителна инсталация в едната от двете детски групи. Втората група има такава инсталация от две години. Предстои да започне изграждане на локално отопление за детската градина в с.Орляк.Предвиден е още частичен ремонт на покрива на ЦДГ в с.Поп Груево, ремонт на кметството в с.Полк.Савово. В момента текат изкопни работи за оформяне на терена и подходите към него при изграждане на спортна площадка на ул.”Стара планина „ в гр.Тервел.

Извършва се неотложен ремонт на фасадата на общинския музей. Сградата има подпокривни бордове, чиято мазилка се пропука след обилните снеговалежи през зимата и представлява опасност за гражданите. Ремонтът включва цялостно отстраняване на разрушената мазилка и направа на нова топлоизолирана такава. След по-малко от месец ще се проведе поредното издание на Добруджанския събор. Залата на първия етаж на музея, както и заседателната зала на Община Тервел ще бъдат двете сцени, на които при лошо време ще се проведе надпяването. Ползването на двете зали се налага, тъй като в читалищната зала през това време ще се подготвя строителна площадка за предстоящото обновяване , финансирано по Програма за развитие на селските райони.

Публикувано на 27 Aug 2012