Notice: Undefined index: go in /home/tervel/www/root/news.php on line 17
 ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ: ДОБЪР КРАЙ ЗА НЕСПОКОЙНАТА 2011 ГОДИНА

Снимка - Пресконференция с Премиера

Всеки човек има свой собствен свят, в който сам си определя какво е добро, какво е щастие, към какво се стреми, какво очаква, от какво се плаши. Всичко е много индивидуално и зависи от конкретния човек, от неговото семейство , от мерилото му за нещата в живота, от смелостта на мечтите му…Много философска тема, в която трудно могат да се дават дефиниции и да се правят обобщения.

Общинският вестник обаче има за задача да съобщава вестите, които са от значение за големи групи от хора, които живеят в общината. По тази причина той информира за начинанията и проектите на общинската администрация и на отделни общности в нея. Те са нещата, които по някакъв начин се отразяват на качеството на живот на всички хора. Съвсем естествено, измерението за „добро”, „успех”, „проблем” и други житейски категории в този вестник се дава от значимостта на даденото начинание в аспекта на обществото като цяло.

Затова сега информираме нашите читатели за най-мащабния до момента проект, който е печелила общината – проекта за т.нар. воден цикъл на града.
Договорът бе подписан от Кмета Живко Георгиев в края на годината, на официална церемония в Министерството на околната среда и водите.Присъстваха Премиера Бойко Борисов, Вицепремиера Симеон Дянков и Министъра на околната среда и водите Нона Караджова.Събитието, както и последвалата след него пресконференция с участието на кметовете на трите общини , спечелили финансиране , бе отразена от десетки медии.
Какво представлява този проект и защо го определяме като най-мащабния за общината ?

Това е подчертано инфраструктурен проект, чрез който се предлага решение на един проблем, който до момента не бе решен – изграждане на канализационна мрежа за квартала , разположен между улица „Димитър Дончев” и околовръстния път за гр.Силистра.Тъй като водопроводната мрежа на целия град е амортизирана , в проекта се предвижда да бъдат подменени и водопроводите в трасетата, в които ще се полага новата канализация. В този случай, след като улиците бъдат преасфалтирани ( след изграждане на канализацията и подмяна на водопровода) няма да се налага да се разрушава новия асфалт , тъй като не следва да има нужда от аварийни ремонти на изцяло новата подземна ВиК инфраструктура. Новите абонати на изградената канализация изискват увеличаване на капацитета на старата пречиствателна станция. В рамките на проекта ще бъде извършено проектиране , изпълнение на строителни дейности, доставка и монтаж на оборудване , пускане в експлоатация , назначаване и обучение на постоянен персонал – т.е. пълна реконструкция и разширение на пречиствателната станция. За препомпване на водите от неканализираната към момента, но разположена на ниво по – ниско от пречиствателната станция част на града, ще се изгради канална помпена станция. Проектът засяга следните улици и участъци от улици: „Симеон Велики” , „Струма”, „Камчия”, „Ропотамо”, „Янтра”, „Княз Борис Първи”, „Арда”,”Марица” , „Георги Кроснев”, „Стефан Караджа” ,”Гео Милев”, „Н.Вапцаров”, „Д.Дончев”, ’Цар Иван Асен” II,”Цар Калоян”, „Хан Аспарух”, „Възраждане”, „Климент Охридски”, „Бистрица”, „Ал.Стамболийски”.


Какви ще бъдат ползите за града?

Повече от 1500 души ще имат възможността да ползват нова канализация и нов водопровод, което ще улесни бита им.Над 10 улици ще се сдобият и с ново асфалтово покритие, което им е крайно необходимо.Десетки мъже от общината ще получат нова възможност за работа по време на строителните работи. Други безработни ще бъдат наети като персонал за обслужване на съоръженията и лабораторията на пречиствателната станция.
Защо не може да стане подмяна на старите водопроводи на целия град? Поради размера на необходимите средства. Стойността на проекта , в обхвата на изброените по-горе улици е 17 800 000 лв. Освен че трябва да осигури съфинансиране в размер на 4,5 % от тази сума, Общината трябва да си осигури сама средства , за да разплати 80 % от разходите по проекта, след което следва да подаде искане за възстановяване на сумата от оперативната програма. Бюджетът на проекта е двойно по-голям от годишния бюджет на общината. И при най-елементарни изчисления може да се направи извода, че разплащанията с кредити, каквито до момента се ползват за инфраструктурните проекти (погасяват се след одобряването на разходите от оперативните програми) ще костват разноски, които ще повлияят на разходите за публични услуги в общината.Макар че общината получава безвъзмездна финансова помощ в размер на 95,5 % от общата стойност на проекта, през цялото време тя трябва да работи със собствени и заемни средства, които се възстановяват в края на изпълнението на проекта.Така че колкото и да ни се иска да имаме нови водопроводи за целия град, които да не аварират всяка седмица, засега това е възможно да стане само в един квартал на града – този, който ще има и нова канализация.
Проектът стартира от момента на подписването на договора през декември 2011 г. Предстои да се обявят и проведат обществени поръчки за избор на изпълнители на дейностите. Паралелно с този проект общината работи по друг инфраструктурен проект, спечелен през есента на 2011 г. – за рехабилитация на общински пътища, изграждане на нова читалищна сграда в с.Зърнево, ремонт на читалището в Тервел и водопровода в Каблешково.Очертава се паралелно движение на обществените поръчки и сключване на договори с изпълнители по двата проекта. Това , освен другите ползи, ще позволи да бъдат осигурени работни места за безработни мъже от различни населени места в общината.
Начинанията са мащабни.Усилията, които трябва да се вложат са много. Да си пожелаем успех по нелекия път на реализиране на така наречените европейски проекти.

Публикувано на 04 Jan 2012