Notice: Undefined index: go in /home/tervel/www/root/news.php on line 17
 ВАЖНО ЗА ГЛАСОПОДАВАТЕЛИТЕ ОТ ОБЩИНА ТЕРВЕЛ

Всички , които са имали постоянен адрес в Община Тервел, но са подали през 2011 година заявление за нова лична карта , при което са сменили постоянния си адрес в населено място извън община Тервел , трябва да знаят следното:

1) Ако сте подали в съответната община, различна от община Тервел заявление за постоянен адрес след дата 22 юни 2011 г. , след което сте заявили издаване на нова лична карта в съответната различна от община Тервел община , то тогава Вие ще можете да гласувате за президентски избори на новия си, заявен през 2011 година адрес, но няма да можете да гласувате там за кметове и общински съветници. В местните избори ще можете да участвате на адреса , който сте имали преди 22 юни т.г. – т.е. в Община Тервел. Именно това е прилагането на принципа на 4 месечната уседналост.

2) Ако сте подали в съответната община, различна от община Тервел заявление за постоянен адрес преди дата 22 юни 2011 г. , след което сте заявили издаване на нова лична карта в съответната различна от община Тервел община , то тогава Вие ще можете да гласувате за президентски и местни избори на новия си, заявен през 2011 година адрес.

Публикувано на 10 Oct 2011