Notice: Undefined index: go in /home/tervel/www/root/news.php on line 17
 ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ: ИНТЕРЕСНО И ВАЖНО ЗА ИЗБОРИТЕ В ОБЩИНА ТЕРВЕЛ

ИЗБОРИ ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО

• Кметове на кметства ще се избират в 16 села. Назначаеми ще бъдат кметските наместници в 7 села – Ангеларий, Сърнец, Мали Извор,Проф.Златарски,Кочмар , Оногур и Кладенци. Избрани кметове ще имат селата, чиито регистри включват над 350 жители , регистрирани там по постоянен адрес. Така в тервелското село Гуслар се получава парадокс : регистрите на селото включват повече от 350 жители по постоянен адрес, но избирателният му списък за местни избори съдържа едва 19 гласоподавателя, които отговарят на изискванията на новия избирателен кодекс – т.е. да имат постоянен адрес в с.Гуслар, а настоящ в което и да е селище в България. Така 19 човека в с.Гуслар ще имат право да избират свой кмет, а в с.Кочмар повече от 250 избиратели няма да имат това право, тъй като регистърът на жителите с постоянен адрес в това село сочи число по-малко от 350 души. В с.Бонево пък кметът ще бъде избиран само от 77 избиратели.

• Кандидатите за кметове на кметства са както следва:
    1. За село Честименско : Иван Митев Димитров от ПП ГЕРБ,Юсеин Назиф Карани от ЕНП, Айредин Реджеб Реджеб от ДПС ( досегашен кмет на селото), Мария Георгиева Петрова от БСП и Боян Стоянов Маринов от ВМРО.

    2. За село Бонево:Арун Галиб Якуб от ГЕРБ, Заид Мустан Якуб от ЕНП и Шефкъ Мюджелиб Джефер от ДПС.

    3. За село Поп Груево: Ридван Халил Мюмюн от ГЕРБ, Фаридин Ибрямов Алиибрямов от ЕНП, Февзи Алиев Османов от ДПС (досегашен кмет на селото) и Бейхан Бейтулов Исмаилов от БСП.

    4. За село Полковник Савово- Исмет Муса Рамадан от ДПС ( досегашен кмет) и Рейхан Селим Сабит от БСП.

    5. За село Орляк: Васил Петков Генов от ГЕРБ (управлявал селото в мандат 2003-2007 като кандидат на НДСВ), Нихат Мехмед Ферад от ЕНП, Бейтула Юсуф Салим от ДПС и Фердун Али Мемиш от БСП.

    6. За село Нова Камена: Георги Гочев Тодоров от ГЕРБ (досегашен кмет), Петър Върбанов Петров от БСП и Нико Радев Върбанов ( бивш председател на Общински съвет Тервел) , издигнат от инициативен комитет.

    7. За село Коларци: Петко Русев Стоянов от ГЕРБ (управлявал селото в мандат 2003-2007 като кандидат на БСП), Руси Стоянов Русев от ЕНП, Фикрет Ешреф Мюрсел от ДПС (досегашен кмет) и Русанка Костадинова Енева от БСП.

    8. За село Каблешково: Софийка Нанева Йорданова от ГЕРБ ( управлявала селото в мандат 2003-2007), Ерол Мустан Хасан от ЕНП, Шенол Мехмед Хасан от ДПС ( досегашен кмет ) и Марийка Колева Георгиева от БСП.

    9. За село Зърнево: Мюсреф Ахмед Мехмед от ГЕРБ, Мехмед Алиш Сали от ЕНП, Гюлай Неджиб Бекир от ДПС ( досегашен кмет) и Мустафа Мустафа Хасан от БСП ( управлявал селото в мандат 2003-2007).

    10. За село Безмер: Емил Веселов Илчев от ГЕРБ, Венцислав Манолов Вълчев от ЕНП, Бейхан Вейсел Ахмед от ДПС ( досегашен кмет на селото), Стефка Костадинова Димитрова от БСП ( досегашен заместник кмет на община Тервел), Красен Иванов Куманов от ВМРО и Начко Йорданов Найденов от Партия на зелените.

    11. За село Божан: Ерджан Ахмед Мехмед от ЕНП и Ердинч Салиев Мехмедов от ДПС.

    12. За село Жегларци: Георги Колев Минчев от ГЕРБ (управлявал селото в мандат 2003-2007 като кандидат на БСП), Муталиб Исмаил Халил от ДПС (досегашен кмет на селото), Христо Иванов Димитров от БСП.

    13. За село Градница: Енгьол Али Мехмед от ЕНП и Мехмедали Осман Мехмедали от ДПС (досегашен кмет).

    14. За село Главанци: Невим Мехмед Бекир от ЕНП, Сафет Сали Нсъф от ДПС (досегашен кмет на селото) и Ильо Георгиев Илев от БСП.

    15. За село Гуслар: Феим Ахмед Адем от ДПС и Метин Мехмед Осман от БСП.

    16. За село Балик: Ердинч Алил Асан от ГЕРБ, Сертел Нихат Осман от ЕНП и Джемалдин Ниязи Ахмед от ДПС (досегашен кмет).


• В шестнадесетте села, които ще имат избираеми кметове избирателите ще гласуват с 4 различни бюлетини – за президент и вицепрезидент, за кмет на община, за общински съвет и за кмет на кметство.
• В седемте села, които нямат право да си избират кмет, както и в град Тервел ще се гласува с три вида бюлетини – за президент, за кмет на община и за общински съветници.
ИЗБОРИ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Както вече Ви информирахме, 12 партии и коалиции са регистрирали листи за участие в изборите за общински съвет. Броят на кандидатите в листите е различен - от 1 до 21 кандидата . Местата в общинския съвет на Тервел са 21, толкова, колкото бяха и в досегашните мандати. Ще Ви представим първите трима от всяка партийна или коалиционна листа. Тези имена ще бъдат отпечатани и на бюлетините, с които ще гласуваме за общински съветници на 23 октомври:

    1. За ПП ГЕРБ: Симеон Георгиев Симеонов (кандидат за кмет на община), Боряна Иванова Колчев (досегашен съветник от ГЕРБ ) и Ахмед Юсеин Ахмед ( досегашен съветник, избран с листата на БСП).

    2. За ЕНП: Венета Георгиева Драганова (кандидат за кмет на община), Леман Февзиева Яхова, Юлиян Христов Иванов.

    3. за ПП ДПС : Айдън Фаик Адем (досегашен председател на Общински съвет), Исмет Абил Абил ( кандидат за общински кмет), Даил Ниязи Мехмед.

    4. За ПП БСП : Живко Жеков Георгиев (кандидат за кмет на община), Стефка Костадинова Димитрова, Красимир Димитров Гочев.

    5. За ПП АТАКА: Светослав Василев Петров – кандидат за общински кмет, Янка Петрова Стойчева, Светла Лечева Куманова.

    6. За ПП РЗС: Андрей Велчев Вълов, Нуфел Шефкедов Османов, Пвлинка Петрова Пасева

    7. За ПП ВМРО – БНД: Михаил Жеков Михов – кандидат за кмет на община, Костадин Николов Станчев, Георги Иванов Неделчев

    8. За ПП Национално движение за спасение на отечеството – Тошко Петков Гичев

    9. За ПП Партия ЕСИ – Михаил Томов Маринов, Исмет Себайдин Сабит, Мустафа Ахмед Мустафа

    10. За ПП Партия на зелените- Стамен Тодоров Трендафилов – кандидат за кмет на община, Ивелин Панчев Иванов, Добри Андреев Йорданов

    11. За КП МК „Синята коалиция – Тервел” - Димитър Желязков Атанасов

    12. За ПП Земеделски народен съюз – Иван Димитров Иванов и Петър Добрев Иванов
ОЩЕ ИЗБОРНИ ВЕСТИ

    1. 53 души от Тервел и няколко населени места в общината са подали заявления за гласуване в двата вида избор с подвижна избирателна урна. Поради отдалечеността на селата от общинския център ще работят две подвижни секционни избирателни комисии.

    2. Общинска администрация Тервел уведоми Общинска избирателна комисия за множество случаи , в които агитационни материали на партии са поставени в разрез с изборното законодателство – върху витрини на кметства, върху лицевата страна на пътни знаци. Съгласно текстове в изборното законодателство в такива случаи Общинската избирателна комисия следва да вземе решение за премахване на неправомерно поставените агитационни материали, а общината - да ги премахне.

    3. За местните избори тази година ще бъдат отпечатани 16 000 бюлетини за избор на кмет на община и 16 000 – за избор на общински съветници. За селата ще бъдат отпечатани бюлетини както следва : за кметство Балик – 250 бр., за кметство Божан – 550 бр., за кметство Безмер – 1100 бр., за кметство Гуслар – 50 бр., за кметство Главанци – 150 бр., за Градница – 350 бр., за Жегларци – 900 бр., за Зърнево – 1200 бр., за Каблешково – 500 бр., за Коларци – 600 бр., за Нова Камена – 500 бр., за Орляк – 1650 бр., за Полк. Савово – 200 бр., за Поп Груево – 650 бр., за Честименско – 400 бр. и за Бонево – 100 бр. Най-дълга бюлетина за кмет на кметство ще имат в с.Безмер, тъй като там има най-голям брой регистрирани кандидати за кметове на населеното място.

    4. Бюлетината за кмет на община ще съдържа 7 имена на кандидати, както следва : ГЕРБ – Симеон Георгиев Симеонов, ЕНП- Венета Георгиева Драганова, ДПС – Исмет Абил Абил, БСП – Живко Жеков Георгиев, АТАКА – Светослав Василев Петров, ВМРО – Михаил Жеков Маринов и Партия на зелените – Стамен Тодоров Трендафилов. Съгласно образеца на ЦИК тя следва да бъде дълга около 25 см. Най-дълга ще бъде обаче бюлетината, с която ще избираме общински съветници – малко над 40 см. Тя ще бъде и по-широка от всички останали бюлетини.

Публикувано на 10 Oct 2011