Notice: Undefined index: go in /home/tervel/www/root/news.php on line 17
 ЧИТАЛИЩНАТА БИБЛИОТЕКА В ТЕРВЕЛ С НОВА И МОДЕРНА ВИЗИЯ

Снимка

В края на месец май приключи доставката на компътюрна техника и периферия в библиотеката при Народно читалище „Димитър Дончев-Доктора-1893г.” гр. Тервел. Това се случи след одобрението на проекта на Община Тервел за включване на най-голямата библиотека на територията на общината в програмата на Фондация „Бил и Мелинда Гейтс” – „Българските библиотеки – място за достъп до информация на всеки”. По Програма „Глоб@лни библиотеки” в нашата библиотека са доставени 13 настолни компютъра, лаптоп, мултимедия, цветен лазерен принтер и мултифункционално устройство. Всички компютърни конфигурации са HP, принтерът и многофункриоцалното устройство-Xerox. Освен техниката като дарение от Бил Гейтс пристигнаха инсталационни дискове с операционната система Windows7 и софтуерът. Преди доставката на новата техника, съгласно подписания договор, Община Тервел финансира ел- и интернет окабеляването на двете от заемните, нови бюра и столове за посетителите бяха доставени от ОУ „Д-р Петър Берон” с. Коларци. В следствие на изпълнените условия на донора и приключилата доставка на ИКТ оборудването, читалищната библиотека в Тервел ще предоставя напълно безплатно интернет достъп и възможност за свободно ползване на компютри от читателите през периода на изпълнение на проекта. От началото на юни само двете компютърни зали се посещават от около 30 деца дневно, с което се постига една от целите на проекта – библиотеката да стане притегателен център за подрастващите, където те получават нов вид съвременни услуги. Родителите могат да са напълно спокойни, защото на компютрите е инсталиран специален софтуер, който не позволява достъпа до нецензурни и неподходящи за подрастващите сайтове. В следващата фаза от изпълнението на проекта предстои библиотечните специалисти да преминат няколко модулни обучения- по информационни и комуникационни технологии, застъпничество и работа с общности, управление на съвременна обществена библиотека, работа с читатели и т.н.

Публикувано на 27 Jun 2011