Notice: Undefined index: go in /home/tervel/www/root/news.php on line 17
 ПОСЛЕДНИ ДЕЛА ПО ПОДГОТОВКАТА НА ЦЪРКВАТА

• Довършва се настилката на подхода и външните стъпала на църквата. Плочникът е керемиденочервен. Паралелно с това се подготвя за полагане на нова настилка от сиви тротоарни плочи целия участък от уличния тротоар, който обгражда двора на църквата . Пред църквата ще се монтират 7 паркови пейки ;

• Монтирани са по-голямата част от металните пана на църковната ограда. Тази седмица ще започне облицоването на бетоновата й основа;

• Озеленен е двора на храма. Засети са 4 ели, 3 смърча, 3 чинара, 3 американски дъба, 6 брези, 2 кипариса и 2 дряна. Кипарисите и дряновете са дарени от управлението на лесничейството в гр.Варна, а останалите дървесни видове са дар от местното горско стопанство;

• Тази седмица в олтарното пространство ще се изгради „светия престол” или както е наричан още „светата трапеза” – съоръжение от мрамор, върху което свещеникът извършва литургични действия, преди да излезе през „светите” или още наричани „царските „ двери на иконостаса и да тръгне сред миряните, събрани в залата (наоса) на храма. Закупени са материалите и също през идната седмица ще започне изработката на завесата на иконостаса, която представлява преграда между олтарното пространство и залата и е видима в пространството над „царските двери” и архиерейския ред икони на иконостаса . Спазена е традицията завесата да е от гладко червено кадифе, а кръста върху нея – от златиста материя, обрамчена със златист ширит. Последното съоръжение, което ще се монтира в олтара се нарича ‘проскомидийник”. Той представлява ниша в източния зид на олтара, където се съхраняват потирът, “просфората” и предметите, необходими за тази част от ритуала. В нишата трябва да има вградена подставка или масичка, достатъчно големи, за да се разположат върху тях утварите и да се извършат ритуалните действия;

• Изготвен е художествен проект за полагане на стенописи върху стените и сводовете на храма. Към момента на освещаването на Гергьовден ще бъдат готови надолтарните сводове и стените около иконостаса. За начинанието, което поради големите размери на църквата е мащабно като стойност, се събират дарения от гражданите.

• Изготвен е художествен проект и за надписа на входа на храма. Изпълнението му ще се извърши в периода 11-15 април;

• В средата на април ще бъде доставена и поръчаната църковна утвар – кръщелен купе, съд за водосвет, венчални коронки, кандила за иконостаса;

• Подготвя се женски църковен хор, който да участва в бъдещите служения в храма. Ръководител на хора е Стефка Димитрова . Закупени са материалите за ушиване на облеклата на хористките.

Публикувано на 04 Apr 2011