Notice: Undefined index: go in /home/tervel/www/root/news.php on line 17
 СЕСИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ТЕРВЕЛ

Се провежда в края на м.април 2010 г. Общинските съветници ще отделят време ,за да разгледат два документа,касаещи превенцията на детската престъпност. Единият от тях е годишният отчет на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, а другият – Училищна програма за превенция на агресията в ОУ”В.Друмев” с.Орляк.Стратегията е разработена в рамките на проект ‘Различни под едно небе”.
Общинският съвет ще разгледа и годишния отчет за дейността на тервелската болница.Числата от отчета бяха многократно оповестявани пред тервелската общественост в началото на годината,когато започна провеждането на здравната реформа и за 2010 г.тервелската болница загуби съществена част от приходите си по клинични пътеки .На практика отчетът отразява състояние към края на 2009 г., т.е. многократно по-добро от текущото.За 2009 г. приходите на болницата са увеличени спрямо 2008 с 7.44 %. За съжаление такава тенденция няма за 2010 г.
Ще бъде разгледано предложение на Кмета на общината за осигуряване на сума от 1000 лв. за подпомагане пътуването на талантливо дете от Тервел за участие в международен фестивал в гр.Соренто,Италия.Виктория е изключително талантлива малка певица,за която вече няколко пъти общински вестник „Тервел” помества материали.Вики печели безапелационно един след друг конкурси и фестивали в България и се класира за участие в международния фестивал в Италия.
Внесени са и предложения за предоставяне за ползване на втори етаж от възстановената по Програма ФАР сграда на бивше общежитие в Тервел за нуждите на евентуална бъдеща местна инициативна група – МИГ.

Публикувано на 22 Apr 2010