Notice: Undefined index: go in /home/tervel/www/root/news.php on line 17
 ОБЩИНА ТЕРВЕЛ ОБЯВЯВА :

На основание чл. 11, ал. 6 от ЗОБ и чл. 67, ал.1, 2 и 3 от Наредбата за съставянето , изпълнението и отчитането на общинския бюджет на Община Тервел,

ОБЩИНА ТЕРВЕЛ ОБЯВЯВА:

В залата на общински съвет гр. Тервел ще се проведе публично обсъждане на Проекта за бюджет 2010 г. на следните дати:

15 януари 2010 г. от 15,00 до 17,00 часа
20 януари 2010 г. от 17,00 до 19,00 часа

В обсъждането се канят всички граждани, общински съветници, кметове на кметства, кметски наместници, ръководители на бюджетни звена , представители на медии, на граждански сдружения и на други юридически лица, които имат регистрация, осъществяват дейност или ползват услуги на територията на общината.

За постъпилите предложения от публичното обсъждане на проекта за бюджет 2010 г. на Община Тервел ще се съставят протоколи.

Публикувано на 11 Jan 2010