Notice: Undefined index: go in /home/tervel/www/root/news.php on line 17
 Нищо особено,но все пак нещо добро....

ЦДГ"Здравец" гр.Тервел вече си има собствен сайт.За детската градина можете да видите и научите повече на адрес http://cdgzdravec.webnode.com/ . Там можете да получите информация за учебно-възпитателната работа в детското заведение.Целта на интернет-страницата е родителите да бъдат информирани за обучението на техните деца и за прояви,свързани с детската градина.

Поместена е информация за основните цели и приоритети на детската градина,за екипа,който работи в нея ,за празниците и развлеченията ,които радват малчуганите, за кътовете по интереси.Представени са и всички групи,както и допълнителните дейности с които те се занимават.Снимковият материал,съпровождащ всеки от разделите на сайта е актуален.

Освен начинанието за създаване на сайт ,от м.декември 2009г. ЦДГ „Здравец”започна да издава и вестниче за децата "Ръка за ръка-различни ,но заедно".Вестникът,както и още много снимки на материалната база и живота в детското заведение скоро също ще бъдат поместени на сайта на ЦДГ”Здравец”.

Публикувано на 11 Jan 2010