Notice: Undefined index: go in /home/tervel/www/root/news.php on line 17
 ЩЕ МОЖЕМ ДА КАНДИДАТСТВАМЕ ЗА ДОВЪРШВАНЕ НА ДОМА ЗА СТАРИ ХОРА

Кандидатстването ще стане факт на 10 февруари т.г.след като Проект „Красива България” отвори нова схема за подпомагане на строителство,реконструкция,обновяване и оборудване на социални домове.Общинския съвет подкрепи внесеното от Кмета предложение за кандидатстване , както и това за осигуряване на съфинансиране на бюджета на проекта в бюджет 2009.По предварителни разчети за довършване на строежа ще са необходими 314 000 лв. с ДДС , а за обзавеждане и оборудване – още около 50 000 лв.

Публикувано на 09 Feb 2009