Notice: Undefined index: go in /home/tervel/www/root/news.php on line 17
 ПОРЕДЕН ЕТАП ПО ПЪТЯ НА СОЛАРНИЯ ПАРК

Фирма Киото представи в община Тервел поредното доказателство за инвестиционни намерения за изграждане на фотоволтаична централа в Тервел.Извършена е оценка на риска на бъдещото съоръжение.Предстои регистриране на предприятия в България,от чието име ще бъдат заявявани разрешенията за централата.Паралелно с това проектът ще бъде представен на надзорния съвет на КИОТО Clear Energy AG.От фирмата инвеститор са огледали предложен от общината терен за бъдещото съоръжение.


Публикувано на 12 Nov 2008