Notice: Undefined index: go in /home/tervel/www/root/news.php on line 17
 ЩЕ КАНДИДАТСТВАМЕ ЗА ОБНОВЯВАНЕ НА ФОНТАНИТЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ДОСТЪПНА СРЕДА В ТЕРВЕЛ

Възможност за това дава тазгодишната покана за набиране на проектни предложения на Проект”Красива България”.Вече се подготвят работни проекти за новите съоръжения на големия фонтан и малкия шадраван.Избрани са за проектиране съоръжения на водната архитектура,съчетани с ефектно нощно осветление.Паралелно с обновяване на фонтаните се готви проектиране на изграждане на достъпна среда /рампи за хора в неравностойно положение/ за сградата на общинска администрация и за преодоляване на бариерата от стълбищата на трите нива на градския площад – при фонтана,при Бистро “Елит” и при ресторант “Байкал”.Този проект също трябва да бъде подготвен и внесен до края на м.октомври.Предстои да се внесе предложение за разглеждане в Общинския съвет по този въпрос.

Публикувано на 23 Oct 2008