Notice: Undefined index: go in /home/tervel/www/root/news.php on line 17
 Проект "От социални помощи към заетост" за 2008

В него има нов акцент, с който ще се опитаме да решим проблем с дългогодишна давност – липса на денонощна невъоръжена охрана за дворовете на детските градини, детската ясла и парка в Тервел и на училището в с.Орляк. В проекта тази година е заложено, че тези публични места, при които има чести прояви на вандализъм ще се охраняват в периода 1 април – 30 октомври 2008 г. от наети в рамките на проекта безработни лица.Осигурява се и двусменна дневна охрана и пропусквателен режим за СОУ.Разбира се обаче, че длъжностните лица в тези учебни и детски заведения трябва особено стриктно да следят и координират с ДБТ изпълнението на ангажиментите на наетите работници ,тъй като голяма част от тях нямат особено добре изградени трудови навици.
    Проектът предвижда още 15 работни места за селата от общината , 10 човека, които ще охраняват пречиствателната станция и двора на Общинска фирма и 8 души, които ще се грижат за чистотата на уличите в града.Планирани е и няколкомесечна заетост за озеленители в градски парк, квартал „Изгрев”, и централната част на града , както и заетост за работници, които ще извършват изкопни дейности при изграждане на изгребна яма на Дома за стари хора, при изграждане на секторите за градския стадион , ремонт на стари тротоари, на градския подлез и други подобни дейности.


Публикувано на 12 Nov 2007