Notice: Undefined index: go in /home/tervel/www/root/news.php on line 17
 ОБЯВА

На 24 октомври 2007 г. от 18:00 часа в заседателна зала на Община Тервел ще се проведе учредително събрание на Местна Инициативна Група / МИГ / ТЕРВЕЛ – КРУШАРИ.

Събранието ще протече при следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

1.Приемане на Устав на МИГ

2. Избор на управителни и контролни органи

3. Приемане на стратегия за местно развитие на МИГ

4. Други

Допълнителна информация можете да получите от Община Тервел – тел. 20-75

От Инициативен Комитет Тервел- Крушари


Публикувано на 08 Oct 2007