Notice: Undefined index: go in /home/tervel/www/root/news.php on line 17
 Започва изпълнението на два общински проекта

На 27 септември в СИФ София Кметът на Общината Живко Георгиев подписа два договора за изпълнението на два значими за общината проекта.Извървяният път беше дълъг и нелек, но в крайна сметка резултатът е положителен.
През седмицата ще започне строежа на старческия дом в с.Полк.Савово.Изпълнител е строителна фирма ‘ИСА” ООД от Добрич. Тази организация е участвала вече  в реконструкцията на два старчески дома в област Добрич.Изборът й е осъществен след проведен търг по правилата на Световната банка.В търга участваха още две фирми от гр.Добрич.Цената , на която ‘ИСА” ООД ще изпълни договорените количества работа е 288 219.07 лв.СИФ осигурява 228 218.07 лв. , а общината – останалите 60 000 лв. Общината сключи и договор за упражняване на строителен надзор.Припомняме, че проектът за изграждане на старческия дом включва преустройство на закритата през 2006 г. детска градина и построяването до нея на нов, втори корпус.В старата сграда ще се разположат дневна, трапезария, медицински кабинет , офис на управителя , сервизни помещения, складове, котелно отделение и помещения за персонала.Сградата е със сутерен. В новото крило, което ще се построи перпендикулярно към съществуващата сграда и ще се свързва с нея чрез топла връзка ще се помещават стаите на 25-те домуващи възрастни хора.
Вторият проект, за който спечелихме финансиране от СИФ е внесеният в края на м.г. проект за преустройство на читалищната сграда в с.Нова Камена и изграждане в нея на извънкласен център за работа с деца . Този проект ще се реализира от две организации-партньори – Община Тервел и младежка неправителствена организация „Бъдещето е в нас” гр.Тервел.Целта му е да се създадат добри  условия за децата и учениците от няколко села , които учат в средищното ОУ „Отец Паисий” с.Нова Камена.Изборът се спря на това село, защото наблюденията ни показаха, че голяма част от учениците там губят мотивация да посещават редовни занятия и влизат в графата на „отпадналите” от училище.Авторите на проекта целят да създадат условия за интересни занимания – керамика, приложни изкуства, работа с компютри и др., които да „задържат „ децата в училище.Бюджетът на проекта е 116 000 лв. 23 000 лв. се осигуряват от Общината. Строителните дейности възлизат на 86 000 лв.Оборудването ще коства 20 500 лв.


Публикувано на 01 Oct 2007