Notice: Undefined index: go in /home/tervel/www/root/news.php on line 17
 Започва новата учебна година

Директорите на училища и детски градини в общината заявиха по надлежния ред пред общината желанието на ръководените от тях педагогически колективи да се включат в Националната Програма „Диференцирано заплащане”. Общината от своя страна трябва да уведоми Министерство на образованието и науката за това в срок до 20 септември.Директорите на общински училища бяха оценени по утвърдени критерии на 4 септември. Директорите на детски градини също ще бъдат оценени на 14 септември.До тази дата трябва да приключи и процеса за определяне на допълнителното възнаграждение за постигнати резултати от труда и на педагогическите специалисти.
Подготовката за започването на новата учебна година продължава с изготвянето на Списък образците за училищата и детските градини, което става по график в Отдел „Просвета” в периода 6 – 12 септември. На 13 септември документите ще се представят в РИО Добрич за оказване на предварителен контрол.Общината определя за всяко учебно и детско звено численост, която съответства на нуждите му и се базира на анализ на броя ученици през тази година и организация на работата му през миналата година.Общият брой на заетите в сферата на образованието в общината остава непроменен спрямо миналата година . Числеността отново е 357 броя.Извършва се лека корекция в посока увеличение на заетите в детските градини, което се дължи на откриването на нова детска група в ЦДГ „Първи юни” в гр.Тервел.
Работи се по почистването на класните стаи, по набавянето на канцеларски и други материали и по подготовката на тържествата.


Публикувано на 10 Sep 2007