Продължава дейността на МКБППМН по Общинската програма за превенция на насилието между учениците

В рамките на Общинската програма за превенция на насилието между учениците се проведоха обучения в СОУ „Й. Йовков” и ПГТО „Д. Михайлов” от Обществените възпитатели към МКБППМН – Пенка Стратиева и Стоянка Георгиева.

Публикувано на 09 Dec 2009
 АНТИ СПИН кампания в ОУ - с. Орляк, СОУ и ПГТО – гр. Тервел

В ОУ „Васил Друмев” с. Орляк, СОУ „Йордан Йовков” и ПГТО „Дочо Михайлов” Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, съвместно с ОДК „Малкият принц” гр. Тервел проведе превантивна и информационна АНТИ СПИН кампания под мотото: "Живей и за другите".

Публикувано на 09 Dec 2009
 ОБЩИНА ТЕРВЕЛ - О Б Я В А

Във връзка с дейността на Комисията за защита от дискриминация на 10 декеммври 2009г. ще се проведе приемен ден в Заседателната зала на общината от 10.00 до 11.30 часа. Приемният ден ще се води от г-жа Ширин Касаб – регионален представител на КЗД.
За повече информация може да се обръщате към г-жа Миглена Иванова.

Публикувано на 02 Dec 2009
 ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони -
Европа инвестира в селските райони

Проект: „Придобиване на умения и постигане на обществена активност за потенциална местна инициативна група на територията на общините Тервел и Крушари»

Публикувано на 02 Dec 2009
 Приключи общинския конкурс за написване на есе, разказ, презентация на тема „Кан Тервел и неговото управление”

Обявеният конкурс е по повод 50 г. юбилей на гр. Тервел и беше отбелязан в Програмата за юбилея. Целта е да се запознаят младите хора с историческите факти от живота и управлението на Кан Тервел, да се възпитат у учениците патриотични чувства на гордост и признателност към делото на владетеля Тервел и най-вече съхраняване на историческата памет.

Публикувано на 02 Dec 2009
 Обучение на тема „Етническа и религиозна толерантност” в ОУ „В. Друмев” с. Орляк

Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при Община Тервел и през тази година продължи своята превантивна дейност.

Публикувано на 02 Dec 2009
 „Да играем и се движим безопасно”

Под това мото през месец октомври РУ на МВР- гр. Тервел, Община Тервел и ОДК „ Малкият принц” обявиха конкурс за рисунка и апликация.

Публикувано на 02 Dec 2009
 ПРЕДСТВЯМЕ ВИ : МИСИЯТА НЕВЪЗМОЖНА ? ... ДА, ДА, АМА НЕ ... Или : няколко думи за една история с криминален привкус, която завърши с щастлив край за общината

Тервелчани и хората от няколко села със сигурност си спомнят, че през лятото на тази година екипи на частен съдия изпълнител обикаляха общината и описваха общински имоти – сгради, земи, терени за строеж, с цел същите да бъдат продадени на публичен търг.

Публикувано на 02 Dec 2009

<< По-нови 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 По-стари >>