СЪОБЩЕНИЕ

Относно: Започване на поетапно изключване на електрозахранването на обекти на „В и К” ЕООД гр.Добрич и спиране на водоподаването в Област Добрич

Публикувано на 13 Sep 2012
 ОБЩИНСКИ ВЕСТИ

На 12 септември ще се проведе редовно заседание на Общинския съвет в Тервел.Съветниците ще разгледат предложения за актуализиране на няколко общински наредби: Наредба за условията и реда за съставяне, изпълнение и отчитане на общинския бюджет, Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Тервел,Наредба за определяне на размера на местните данъци на територията на Община Тервел, Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община Тервел.

Публикувано на 11 Sep 2012
 ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ: В НАВЕЧЕРИЕТО НА НОВАТА УЧЕБНА ГОДИНА

Обикновено в началото на всяка учебна година общините представят обобщена информация за броя на учениците в училищата и на децата в детските градини, говори се за ремонти, за столово хранене, доставки на храни и горива, транспорт на ученици и учители ,квалификация на педагози и други дейности, свързани с ежедневието на образователните общински звена. Безспорно това са важни , но и в значителна степен рутинни проблеми, които всяка година намират своите решения – по един или друг начин.

Публикувано на 11 Sep 2012
 ОБЯВА


Публикувано на 10 Sep 2012
 ПОДГОТОВКА НА НОВИ ОБЩИНСКИ ПРОЕКТИ

Общината започна предпроектните дейности за подготовка на три общински проекта, с които ще се кандидатства към Стратегията за местно развитие на МИГ Тервел-Крушари. Двата проекта за мярка 321 на Стратегията, а третия – по мярка 322.

Публикувано на 27 Aug 2012
 ПОДГОТВИТЕЛНИ И СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ ПО ВЕЧЕ ОДОБРЕНИТЕ ОБЩИНСКИ ПРОЕКТИ

Снимка - Рехабилитация на пътя за с. Нова Камена

Работи се по рехабилитацията на трите пътни участъка, финансирани по Програма за развитие на селските райони. Извършват се локални ремонти, полага се изравнителен пласт на асфалта.

Публикувано на 27 Aug 2012
 ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КАПИТАЛОВАТА ПРОГРАМА НА ОБЩИНАТА

Горещите и сухи летни месеци са времето, което се използва за строителни работи. Тази година температурите са по-високи от нормалните и се налага ограничаване на обема и видовете работи, за които от технологична гледна точка не е правилно да се извършват при температури над 35 градуса – например полагане на асфалт. Хората също не могат да работят в най-горещите обедни часове.

Публикувано на 27 Aug 2012
 ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ: НОВ ОДОБРЕН ПРОЕКТ НА ОБЩИНА ТЕРВЕЛ

Снимка - ДФТА гр.Тервел

Той се нарича „Заедно на училище” и ще бъде финансиран по Оперативна Програма „Развитие на човешките ресурси”, в рамките на схема за образователна интеграция на деца и ученици от различни етноси.Одобрен е при конкурентен подбор на подадени проекти. Финансиране по схемата , съгласно оповестена информация от Програмата, получават 59 проекта от цялата страна.

Публикувано на 27 Aug 2012

<< По-нови 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 По-стари >>