РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА БЮДЖЕТНИТЕ СРЕДСТВА ЗА ЧИТАЛИЩАТА

Предстои разпределянето на субсидията, която ще получат читалищата за издръжка на дейността си през 2011 година - общо 167 504 лева. Като цяло, в сравнение с изминалата 2010 година, средствата са намалени с 18 589 лв., което се дължи на намаленият стандарт за субсидирана численост, определен от Министерството на финансите- от 6417лв. за 2010 на 5776 лв. за тази година.

Публикувано на 15 Feb 2011
 ПРОДЪЛЖАВА РЕКОНСТРУКЦИЯТА НА ТРИТЕ ПЛОЩАДКИ

Тук също става въпрос за финансиране на проект по Програма за развитие на селските райони. През предходната седмица бяха демонтирани и респ. положени голяма част от проектираните външни нови тротоари на две от площадките. Все още не е възможно да се работи по вътрешните настилки, тъй като почвата е мокра. След като и те бъдат изградени ще се монтира градинското обзавеждане и ще се извърши залесяването. Изпълнител на реконструкцията на площадките е фирма „Хидрострой” АД гр.Варна.

Публикувано на 15 Feb 2011
 ПОДПИСВАМЕ ДОГОВОР ЗА СТРОИТЕЛСТВО , ФИНАНСИРАНО ПО ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

На 15 февруари т.г. ще бъде подписан договор между Община Тервел и „Пътища и мостове’ ЕООД Варна. Фирмата е класирана на първо място след проведен конкурс, в който участваха общо 7 фирми с основен предмет на дейност пътно строителство.

Публикувано на 15 Feb 2011
 ПРИЕТ Е БЮДЖЕТЪТ НА ОБЩИНА ТЕРВЕЛ

На редовно заседание на Общински съвет Тервел на 28 януари бе приет отчетът за изпълнението на общинския бюджет за 2010 г. и плана за бюджета за 2011 г.

Публикувано на 03 Feb 2011
 Решения на РИОСВ Варна за оценка на въздействието на околната среда във връзка с изграждане на ветрогенератори


Публикувано на 25 Jan 2011
 ЗАПОЧНА СТРОИТЕЛСТВОТО ПО ДВАТА ПРОЕКТА ПО ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

Снимка 1 | Снимка 2 | Снимка 3

В средата на януари положителните температури на въздуха позволиха стартирането на Проекти „Благоустрояване на населените места в Община Тервел’.

Публикувано на 23 Jan 2011
 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ ИНЖ. ЖИВКО Ж. ГЕОРГИЕВ КМЕТ НА ОБЩИНА ТЕРВЕЛ

ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Тервел

Изтегли

Публикувано на 18 Jan 2011
 Проект на наредба за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на община Тервел


Публикувано на 17 Jan 2011

<< По-нови 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 По-стари >>