Notice: Undefined index: go in /home/tervel/www/root/news.php on line 17
 ВИЗИЯ ЗА ФАСАДАТА. НА ЕКРАНА НА ТАБЛЕТА Е НАЧАЛНАТА СТРАНИЦА НА ОБЩИНАТА


Публикувано на 17 Aug 2015
 КАК ДА ПОДРЕДИМ МАСАТА


Публикувано на 17 Aug 2015
 Александър срещу АлександърПубликувано на 17 Aug 2015
 Протокол за извършена проверка за спазване на изискванията на чл.92 или чл.99а от ЗГР за извършените в Община Тервел адресни регистрации или промяна на адрес в периода 1 юли 2014г. - 30 април 2015г. по населени местаПубликувано на 14 Aug 2015
 Уведомление

ЕТ „Еделвайс 1983- Сибел Исмаил“ обявява инвестиционно намерение за изграждане на къща за гости със заведение за хранене в собствения си УПИ VIII, кв. 27 по плана на с. Безмер, община Тервел.
Становища се приемат писмено в Община Тервел и РИОСВ Варна.

Подател: ЕТ „Еделвайс 1983-Сибел Исмаил“

Публикувано на 10 Aug 2015
 О Б Я В А


Публикувано на 06 Aug 2015
 ПЕТ ФИРМИ ЖЕЛАЯТ ДА САНИРАТ ЖИЛИЩАТА В ТЕРВЕЛ

Три столични фирми, една от гр.Смолян и една фирма от гр. Добрич подадоха оферти за участие в поръчката за инженеринг на многофамилни жилищни сгради в гр.Тервел. Първоначално обявеният срок за подаване на оферти - 29 юли, бе удължен с 5 дни, тъй като към 29 юли бе подадена само една оферта. Участниците се конкурират в избора за саниране на два жилищни блока в кв.'Изгрев" - блок 1 и блок 7.Съгласно едно от тръжните условия, наложено от публикувани насоки на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, участниците имаха право да подават оферти само за един от двата блока. Така за блок 1 ще се състезават една софийска ("ИСА 2000" ЕООД ) и една смолянска фирма ("Виастройинженеринг" ООД). Този блок е с 48 апартамента, разпределени в три входа. За блок 7, който е по-малък ( 36 апартамента в два входа) ще се конкурират едно дружество от гр.Добрич - "Дъга Апостол" ЕООД и две дружества от гр.София - "НКС София" ЕООД и "Р.С.Инженеринг" ЕООД.
Офертите се отварят на 4 август в 9:00 часа в Община Тервел и ще се разглеждат от петчленна комисия, съставена от общински служители. За всеки от блоковете ще бъде избран по един изпълнител. От него ще се очаква да изработи и предаде в Община Тервел работен проект за ремонтните дейности, предписани в техническата спецификация на поръчката. Гл.архитект на Общината ще издаде разрешение за строеж по одобрения проект, след което трябва да започне строителството.
Всички дейности - като се започне от приемането на работния проект и се завърши с приемателните комисии за установяване на извършените строителни работи стават с участието на техническо лице, което всяко от двете сдружения на собствениците е посочило в документите, с които е кандидатствало в Община Тервел. Техническото лице и за двата блока е живущ в съответната сграда собственик. Тези условия са транспонирани от различните указания на МРРБ в тръжните книжа, разработени от общината и респ. в проекта на договор с изпълнителите ( неразделна част от тръжната документация).
На пети август пък следва да се отворят офертите на дружествата, които кандидатстват за дейността строителен надзор и изготвяне на доклад за съответствие на техническия проект със съществените изисквания към строежите. На 10 август ще има отваряне на оферти за желаещите да бъдат инвеститорски контрол. И при тези две поръчки участниците могат да подават оферти само за единия от двата блока, които ще се санират.
Всички поръчки са открити процедури, с публикувани в регистър на агенция за обществени поръчки обявления и с пакет от документи, достъпен на електронната страница на Община Тервел за целия период на подаване на офертите.

Публикувано на 04 Aug 2015
 АТЕЛИЕТО ПО КЕРАМИКА СЪС СВОЯ ПЪРВА САМОСТОЯТЕЛНА ИЗЛОЖБА

Подрастващите и грижата за тяхното израстване като личности – знаещи, можещи, способни и самоуверени, са едно от нещата, които вълнуват не само родителите им, но и всички, ангажирани в системата на образованието, извънкласните и извънучилищните дейности. Много светила в педагогиката и психологията споделят идеята, че най-важната задача пред възрастните е развитието на детето и на неговите таланти. В този смисъл част от политиката на Община Тервел е свързана именно с развитието на творческите заложби на децата и учениците, както създаването на условия на квалифицираните педагози и специалисти от ОДК „Малкият принц“ и НЧ „Д. Дончев-Доктора-1893“.

Усилените занимания с подрастващите се осъществяват не само през учебната година, но вече 12 години значителна роля за творческите им занимания има и общинската ваканционна програма „Наше лято“. Случва се така, че работата от една форма естествено преминава от учебната година в през лятната ваканция. Пример за това е дейността на новосформираното Ателие по художествена керамика и грънчарство в общинския детски комплекс с учител Цанка Жечкова, което започна своята дейност през ноември месец на 2014 година. Предметът на дейност на ателието като цяло не е новост за нашата община. Първите стъпки за работа с ученици в областта на керамиката се осъществяват в рамките на проект на Община Тервел за образователна интеграция на децата и учениците „Различни под едно небе“, финансиран от ОП „Развитие на човешките ресурси“, който се реализира в клуб по приложни изкуства в с. Нова Камена през 2009-2010 година. Тогава са закупени грънчарско колело и пещ за изпичане на изделията.

След приключването на проектните дейности, тяхното естествено продължение е Ателието по керамика в ОДК. При стартирането на дейността в Тервел, желание да се справят с новото предизвикателство ученици са 39, разделени в 3 групи по 13 деца от първи до 7 клас. Въпреки трудоемката работа, децата от начало до край са много запалени и очакват с интерес новите за тях предизвикателства. В началото всички се запознават с глината като материал, защото се оказва, че някои малчугани не са се срещали преди това с него. След това започват сами да извайват фигури по древна шнурова техника. Първо избират формата на предмета, който ще изработват, а след това стъпка по стъпка из под малките им ръчички излизат произведения със собствени стил и визия – едно с едно няма еднакви. Пристъпва се към специална обработка с метал за придобиване на опушен черен цвят, имитиращ античното изпичане на глинени съдове. Постепенно преминават през моделиране (познато на всички още от детската градина, но за първи път направено с бяла или червена глина), изработване на релефни изображения и други, до като се достигне да работата с грънчарското колело. До настъпването на лятната ваканция участниците в ателието по керамика изработват неочаквано и за тях количество предмети на изкуството – вази, купи, кани, свещници, камбанки, релефни плочки за магнити, фигури на животни. Срамежливо подава цветове и изящна роза, изваяна лист по лист.

Предизвикателството да преборят грънчарското колело посрещат и повече от 23 деца, записали се в лятната школа по керамика в програма „Наше лято“. Най- малкият от тях е 4- годишният Самуил, който живее с родителите си в САЩ, но през лятната ваканция, заедно с батко си Александър, са активни участници в „Наше лято“. С помощта на госпожата всички малчугани със собствените си ръце изработиха по един сувенир за спомен. Макар и за кратките три занимания, постиженията на децата са впечатляващи и доказват още веднъж, че когато се подаде ръка на таланта, той открива нови възможности за изява, предизвиква се любопитство и стремеж за развитието му.
Общите усилия на ръководителката на ателието и нейните ученици доведе до откриването на първата самостоятелна изложба на 30 юли във фоайето на общинска администрация. Поздрави към всички присъствали млади грънчари и техните гости отправи Заместник- кметът Дияна Илиева с пожелания за много бъдещи творчески успехи и успешно представяне на творчески конкурси на национално и международно ниво. Поздравления за първата самостоятелна изложба отправи и директорът на ОДК „Малкият принц“ Виолета Димитрова. От своя страна приложниците благодариха за предоставената възможност за новото и интересно занимание, осигурено за децата от Тервел .И както се полага на празник, всички художници получиха грамоти за участие в школите през учебната година и в лятната програма, сувенири и сладка почерпка, осигурени от Община Тервел.

Публикувано на 04 Aug 2015

<< По-нови 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 По-стари >>