ОБЩИНАТА ЩЕ КАНДИДАТСТВА ЗА СРЕДСТВА ОТ ФОНД „ФЛАГ”

Налага се ползване на заемен ресурс, с който да се обслужи разплащането за изпълнената рехабилитация на три участъка от общинската пътна мрежа, финансирани по Програма за развитие на селските райони.

Публикувано на 18 Mar 2013
 ИЗБРАН Е СТРОИТЕЛЯТ, КОЙТО ЩЕ РЕМОНТИРА МЕДИЦИНСКИЯ ЦЕНТЪР

В края на миналата седмица приключи работа комисията, която извърши оценката на единадесет постъпили оферти от строителни фирми, желаещи да станат изпълнители на обществената поръчка, чрез която две крила от болничната сграда ще се преустроят за медицински център.

Публикувано на 18 Mar 2013
 Предложение

ОТНОСНО: Изменение / допълнение в приета с решение No. 1-5 от 08.02.2013 г. на Обшински съвет Тервел Годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост в Община Тервел през 2013 г.

Изтегли

Публикувано на 06 Mar 2013
 ОБЯВА


Публикувано на 12 Mar 2013
 ОБЩИНА ТЕРВЕЛ ОБЯВЯВА: Публично обсъждане


Публикувано на 04 Mar 2013
 Обява


Публикувано на 09 Mar 2013
 Уведомление за инвестиционно предложение


Публикувано на 06 Mar 2013
 ПОДГОТВЯ СЕ ПОРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ТЕРВЕЛ

След приемането на бюджета, общинските съветници ще се съберат, за да вземат решения по текущи въпроси,които съпътстват работата на общината. Администрацията подготвя своите предложения към тях.

Публикувано на 03 Mar 2013

<< По-нови 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 По-стари >>