Пчелини

МЕСТНА ПОЛИТИКА В ПОЛЗА НА ПЧЕЛАРИТЕ В ОБЩИНАТА - ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ЕДНО РЕШЕНИЕ ДВЕ ГОДИНИ СЛЕД ВЗЕМАНЕТО МУ

След като успя да създаде местна инициативна група (МИГ) и да осигури финансиране за земеделци и малък бизнес , което стана факт през лятото на 2012 г., общинското ръководство започна да търси механизми, с които да съдейства и на хората, които живеят в Община Тервел и се занимават с пчеларство.През месец декември 2012г. Кметът на Общината внесе в Общински съвет докладна записка с мотиви и предложение да се разреши безвъзмездно разполагане на постоянни и временни пчелини върху имоти, които представляват нископродуктивни и неподходящи за засяване общински земеделски земи. Регистрите на Общината показваха, че в общинския център и в селата голям брой хора са се обърнали към този поминък или пък отглеждат пчелни семейства , за да допълват доходите си. По данни на Община Тервел в различните населени места на общината към края на 2012 г. , когато е подготвено предложението до Общински съвет, е имало общо 150 пчелина , 142 от които са били с повече от 10 пчелни семейства. Това налагаше собствениците им да търсят по-големи терени, отдалечени от населените места. В същото време общинското ръководство си даде сметка, че Общината притежава десетки хиляди декари с неизползваеми пасища и мери , както и друг тип терени извън регулацията на селата, които са подходящи за разполагане на пчелни кошери.До този момент те не се използваха за нищо.

Публикувано на 29 Sep 2014
 ОБЩИНСКИ ВЕСТИ

ОЩЕ ДВЕ НОВИ ИНВЕСТИЦИИ С ЕВРОСРЕДСТВА ЗА ПУБЛИЧНИ УСЛУГИ В ОБЩИНАТА

Община Тервел кандидатства отново пред МИГ Тервел-Крушари , за да усвои последните средства по стратегията за местно развитие, които са резултат от реализирани икономии след вече приключените общински проекти.По този начин стана възможно да се внесат още два малки проекта - единият за основен ремонт на една от най-късите улици в гр.Тервел – улица „Дочо Михайлов”, а другият – за доставка на автомобил за разнос на храна към център за социални услуги в с.Нова Камена.
Проектът за основен ремонт на улица „Дочо Михайлов” в гр.Тервел е с прогнозна стойност 50 520 лв. без ДДС и е по мярка 322 на стратегията. Избрана е тази улица, тъй като по нея е извършена интервенция на подземната ВиК инфраструктура като част от водния цикъл на града. Така чрез допълване на възможностите за финансиране по двете програми (ОПОС , която финансира инвестиции в канализационна и водопроводна мрежа и ПРСР, която дава възможност за благоустрояване на елементи от уличната мрежа) улицата ще придобие завършен вид .
Автомобилът за разнос на храна пък е необходим за бъдещия център за социални услуги в с.Нова Камена. За този обект предстои да се избере строител. Общината вече изгради център за социални услуги в с.Коларци , а този в Нова Камена е идентичен на него.Центърът ще осигурява ежедневно топла храна за възрастни хора и такива с ниски доходи от селата Нова Камена, Кладенци, Главанци, Градница и Каблешково.Преди месеци общината закупи със собствени средства автомобил за разнос на храна, който се ползва за домашния патронаж в гр.Тервел. На 23-ти септември бе обявена обществена поръчка за още два автомобила за разнос на храна, като единият от тях ще се ползва за новоразкриващия се център в с.Коларци, а вторият ще бъде отново за патронажа в Тервел и ще обслужва бъдещия център за социални услуги в с.Поп Груево. Финансирането е по Програма за развитие на селските райони- отново чрез МИГ Тервел-Крушари. Последният автомобил ще допълни инвестицията в центъра за социални услуги в с.Нова Камена.
Трите центъра за социални услуги – в селата Коларци, Нова Камена и Поп Груево са най-мащабното начинание в сферата на социалните услуги, което Община Тервел реализира през последните три години. Финансирането е по Програма за развитие на селските райони и по Публичната инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите”.Преди това, през 2011 бе завършено друго голямо начинание в тази област – дома за стари хора в с.Полк.Савово. Така през последните шест години Община Тервел реализира последователна политика, с която цели да облекчи ежедневието на възрастните хора в Общината, а така също и да създава заетост и работни места в сферата на публичните социални услуги.

Публикувано на 29 Sep 2014
 О Б Я В А


Публикувано на 25 Sep 2014
 ОБЩИНСКИ ВЕСТИ

ОЩЕ ДВЕ НОВИ ИНВЕСТИЦИИ С ЕВРОСРЕДТВА ЗА ПУБЛИЧНИ УСЛУГИ В ОБЩИНАТА

Община Тервел кандидатства отново пред МИГ Тервел-Крушари , за да усвои последните средства по стратегията за местно развитие, които са резултат от реализирани икономии след вече приключените общински проекти.По този начин стана възможно да се внесат още два малки проекта - единият за основен ремонт на една от най-късите улици в гр.Тервел – улица „Дочо Михайлов”, а другият – за доставка на автомобил за разнос на храна към център за социални услуги в с.Нова Камена.
Проектът за основен ремонт на улица „Дочо Михайлов” в гр.Тервел е с прогнозна стойност 50 520 лв. без ДДС и е по мярка 322 на стратегията. Избрана е тази улица, тъй като по нея е извършена интервенция на подземната ВиК инфраструктура като част от водния цикъл на града. Така чрез допълване на възможностите за финансиране по двете програми (ОПОС , която финансира инвестиции в канализационна и водопроводна мрежа и ПРСР, която дава възможност за благоустрояване на елементи от уличната мрежа) улицата ще придобие завършен вид .

Публикувано на 23 Sep 2014
 ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ: ФОЛКЛОРНИ ПРАЗНИЦИ В ТЕРВЕЛ НА 21 И 22 СЕПТЕМВРИ

Трите почивни дни през септември се оказаха изключително наситени с фолклорни празници, фестивали и събори в цялата страна – „Дельови празници“ гр. Златоград, Национален празник на сливата и сливовата ракия, Национален Фолклорен Конкурс '' Море от ритми '' - гр. Балчик, Празник на , "Селото на орехите пее" с. Добрина общ. Провадия, фолклорен събор "Зафирово пее и танцува", Национален преглед на клубовете по танци „Събрали ми се, наиграли“ гр. Добрич, Средновековен събор „Доблест и слава“ гр. Шумен. Сред това многообразие от различни инициативи се нареждат и двете най- мащабни прояви за тази година, организирани от Община Тервел, в партньорство с НЧ „Димитър Дончев-Доктора-1893“.

Публикувано на 23 Sep 2014
 П Р Е Д У П Р Е Ж Д Е Н И Е


Публикувано на 02 Sep 2014
 ПОКАНАПубликувано на 27 Aug 2014
 ПОКАНА


Публикувано на 27 Aug 2014

<< По-нови 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 По-стари >>