ПОДГОТВЯТ СЕ НОВИ ПРОЕКТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ В МИГ

През юли т.г. Общината подписа три договора за финансиране на своите внесени през 2012 г. проекти в МИГ Тервел -Крушари. Работи се по документациите за обществените поръчки за избор на изпълнители , които ще изпълнят основните дейности по трите проекта.

Публикувано на 31 Jul 2013
 ИЗПЪЛНЯВАТ СЕ СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ ПО СГРАДИ И ВиК ИНФРАСТРУКТУРАВ ход са ремонтите на общински сгради, включени в капиталовата програма на Община Тервел. През юли беше ремонтиран покрива на детската градина в с.Градница.Поставена е нова ПВЦ дограма. Приключи ремонтът на покривната конструкция на читалището в с.Каблешково. Работи се по здравната служба в с.Безмер и в ЦДГ "Детелина" в гр.Тервел.

Публикувано на 31 Jul 2013
 ОТКРИВА СЕ СТРОИТЕЛНАТА ПЛОЩАДКА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА 13 УЛИЦИ

Проектът за това е по мярка 322 на Програмата за развитие на селските райони. Договорът за финансиране бе подписан на 27 ноември миналата година. През зимата и пролетта се проведоха обществените поръчки по проекта.

Публикувано на 31 Jul 2013
 СЪОБЩЕНИЕ

Община Тервел съобщава на гражданите, че от 31.07.2013 г. могат да изхвърлят негодните за употреба батерии на обособени за това места, в обозначени пластмасови кутии, поставени на видно място в следните общински и частни обекти:

Публикувано на 31 Jul 2013
 О Б Я В А

Читалищното настоятелство при НЧ „Светлина- 1942“ с. Божан, на основание чл. 15, ал. 1 от ЗНЧ /Закона за народните читалища/ свиква редовно отчетно-изборно събрание на 17.08.2013 год. от 15:30 часа в залата на Читалището

Публикувано на 19 Jul 2013
 ОЩЕ НА ТЕМА ОТПАДЪЦИ

На 20.06.2013г. Кмета на Община Тервел подписа Договор за сътрудничество с „Трансинс батери“ООД гр.Варна и „Трансинс авторециклиращ консорциум“АД гр.Варна във връзка с организирането, изграждането и прилагането на система за събиране и съхраняване на негодни за употреба батерии, акумулатори, излезли от употреба гуми и предаването им за предварително третиране, рециклиране, оползотворяване и/или обезвреждане.

Публикувано на 12 Jul 2013
 ДВАНАДЕСЕТ ФИРМИ УЧАСТВАТ В ПОРЪЧКАТА ЗА ДОСТАВКА НА МЕБЕЛИ ЗА НОВОТО ЧИТАЛИЩЕ В С.ЗЪРНЕВО

Офертите бяха отворени на 8 юли. Поръчката предвижда доставка на 150 стола за залата на читалището, както и на мебели за читалня, библиотека, кръжок по приложни изкуства и кръжок по танци. На 12 юли пък ще се отворят офертите на фирмите, които са пожелали да участват в надпреварата за определяне на изпълнител на доставка на креватчета и гардеробчета за ЦДГ "Детелина" в гр.Тервел. Освен мебелите за детската градина , поръчката включва още и доставка на 200 стола, които ще се ползват за подновяване на интериора на клубовете на пенсионера по селата и в Тервел.

Публикувано на 12 Jul 2013
 ПОДПИСАХА СЕ ДОГОВОРИТЕ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ПРЕТОВАРНАТА СТАНЦИЯ В ТЕРВЕЛ

На 8 юли бе подписан договорът с фирмата, която спечели в процедурата за строителен надзор - "Трафик холдинг" ЕООД гр.Варна. В конкурса участваха седем фирми. За "Трафик холдинг" ЕООД това е първи договор с Община Тервел. Постигнатата цена за изпълнение на поръчката е 50 000 лв.

Публикувано на 12 Jul 2013

<< По-нови 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 По-стари >>