Notice: Undefined index: go in /home/tervel/www/root/news.php on line 17
 В УНИСОН С МАРТЕНСКОТО НАСТРОЕНИЕ : ТРИ ДАМИ ОТ ОБЩИНА ТЕРВЕЛ ПОДГОТВИХА ПРОЕКТИ ЗА НАЦИОНАЛНАТА КАМПАНИЯ „ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА 2016”

С общо три проектни предложения участва Община Тервел в националната кампания на ПУДООС (Министерство на околната среда и водите) за подкрепа на малки проекти за опазване и облагородяване на зелени площи в общината.Те са подготвени от три дами: София Нанева-Кмет на с.Каблешково, Маринела Лазарова –кмет на с.Нова Камена и Капка Христова – Директор на Обединение от детски градини в Община Тервел.Проектните дейности са насочени към : За с.Каблешково – почистване на обрасъл с храсти терен в близост до кметството, в който след привеждането му в добър вид отново със средства по проекта да се постави парково обзавеждане и съоръжение за игра на деца, след което да се направи озеленяване.В почистването на мястото ще участват с доброволен труд жители на селото.За с.Нова Камена се кандидатства за стария парк, който с доброволен труд ще почистят над тридесет самодейци, участници в читалищните групи.Предвидено е възстановяване на цветна леха около оградата на парка, както и поставяне на съоръжения за игра и спорт, пейки и кошчета.Детската градина в с.Коларци пък ще се сдобие в няколко детски катерушки за игра на малчуганите.Отново чрез проектните дейности ще бъдат закупени материали и ще се проведе поредица от тематични занятия с децата – разбира се с акцент върху тяхното екологично възпитание. Общата стойност на трите проекта е 25 000 лв. с ДДС.
През последните години няколко кметства в Общината, детски градини, училища , както и Община Тервел в качеството й на кметство за гр.Тервел се възползваха от програмата на ПУДООС.Бяха оборудвани няколко места за игра на деца и спорт в селата, а в Тервел се възстанови и разшири площадка за отдих в квартал „Изгрев”.

Публикувано на 08 Mar 2016
 ЧЕСТИТ ПРАЗНИК НА ВСИЧКИ САМОДЕЙЦИ В ОБЩИНА ТЕРВЕЛ!

Най- всеотдайните и най- безкористните, с чисти човешки сърца са самодейците. Те носят заряда на силния български дух, пазят и предават на следващите поколения най- изконните добродетели на българина, въплътени в сътворените от него приказки, музика, песни, танци, картини, произведения на приложното изкуство. Те са истински Творци!

Скъпи самодейци, Вие раздавате с любов своята дарба и творчески устрем, своя труд и изкуство, за да бъде животът ни по- добър и по- хубав, за да са пълни празниците ни и богати сърцата ни.

Пожелавам на всички Вас, както и на Вашите ръководители, здраве, неугасващ ентусиазъм, творчески дух и енергия, за да не угасва искрата на българското любителско изкуство!

Честит празник!

КМЕТ НА ОБЩИНА ТЕРВЕЛ
ИНЖ. ЖИВКО ГЕОРГИЕВ

Публикувано на 02 Mar 2016
 ОБЩИНА ТЕРВЕЛ С ОДОБРЕН ПРОЕКТ ОТ „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ” 2016


С Решение номер 1/25.02.2016 г. на Управителния съвет на Проект „Красива България" са одобрени за финансиране и реализация през настоящата година 38 проекто-предложения. Информация за постъпилите и одобрени през 2016 година проекти е обявена на сайта на Проект”Красива България”. Проектът на Община Тервел е един от одобрените 38 проекта от общини от цялата страна. Той е за основен ремонт на двете актови зали на СОУ”Йордан Йовков” в гр.Тервел. Залите са голяма ( с 270 места) и малка ( с 90 места). Тези важни за училищния живот помещения не са ремонтирани основно от времето, когато училището е отворило врати – през 80-те години на миналия век.
Чрез проекта, финансиран от „Красива България”, общината ще реши няколко проблема: първо – ще се постигне пожаробезопасност за помещенията - ще се премахнат горимите дъсчени обшивки по стените и ще се монтират нови конструкции от пожароустойчив материал, ще се демонтират всички съществуващи театрални столове и ще се претапицират с нова негорима кожа, като паралелно с това дървените и металните им части се обмажат с пожарозащитни лакове и бои. С огнеустойчив лак ще се защити и резбован декоративен таван на малката актова зала. Втората, не по-маловажна цел е да се обновят помещенията – за целта старият и деформиран паркет ще се замени с нова подова настилка от ламинат, ще се ремонтират основно гримьорните, ще се измажат и боядисат стени и тавани, ще се поставят нови врати.Общата стойност на строителните работи е 66 000 лв. При изпълнението на дейностите ще се наемат безработни , регистрирани в бюро по труда –Тервел.
Справка в регистъра на Проект „Красива България” сочи, че в кампания 2016 са подадени общо 88 проекта, като са одобрени 38 от тях.Сред одобрените проекти е този на Община Тервел.Той е един от двата проекта, които ще се финансират в Област Добрич през 2016-та.Вторият е за художествената галерия на гр.Добрич и е подготвен от Община Добрич.

Публикувано на 29 Feb 2016
 ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ:ФИНАНСИТЕ НА ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА ПРЕЗ 2016 ГОДИНА

Община Тервел има седем общински и едно държавно училище.От общинските училища едно е начално – в с.Каблешково, пет са основни - в селата Нова Камена, Коларци,Безмер, Зърнево и Орляк. Едно от училищата, това в общинския център е средно.Държавното училище е ПГТО „Дочо Михайлов”.

Публикувано на 26 Feb 2016
 О Б Я В А


Публикувано на 22 Feb 2016
 Участниците в програмата за Левски в СОУ


Публикувано на 22 Feb 2016
 Младите актьори - Обявяването на присъдата


Публикувано на 22 Feb 2016
 ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ: ЛЕВСКИ КАТО ПЕДАГОГ – НОВАТОР И ИЗКЛЮЧИТЕЛЕН ПСИХОЛОГ

В ПАМЕТ НА АПОСТОЛА - ДА СИ ПРИПОМНИМ МАЛКО ИЗВЕСТНИ ФАКТИ ОТ НЕГОВИЯ КРАТЪК И БУРЕН ЖИВОТ

Подробното изследване на живота и дейността на Левски ни отвежда до времето, когато от май 1864 г. до 1866 г. той живее в с. Войнягово (Карловско), работейки като учител. Учителства по-късно и в с. Еникьой (днешна Румъния). Вълнуващо е да се откриват нови черти от образа на Апостола. И до днес, стане ли дума за посвещение и безрезервно отдаване в полза на България , всеки българин пази в сърцето си специално място за Левски.

Публикувано на 22 Feb 2016

<< По-нови 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 По-стари >>